Sen lisäksi, että toimimme paikalliskehittäjien eduntekijänä ja verkostona, haluamme myös kehittää ja tehdä uudenlaisia avauksia paikalliskehittämisen kentällä. Siksi meillä on käynnissä erilaisia hankkeita, joiden avulla etsimme ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Tällä hetkellä panostamme sosiaali- ja työpoliittisiin kysymyksiin:

 • Me miehet -toiminta tavoittaa maaseudun miehiä
 • Koti kylään -hanke kotouttaa kylille
 • Kahvee-verkosto tekee mitä?
 • Työtä kylästä työllistää pitkäaikaistyöttömiä
 • Jässi-hanke neuvoo jätevesilain uudistuksessa.

Koko toimintamme ajan meillä on ollut käynnissä erilaisia hankkeita, ja esimerkiksi maakunnallisten kyläyhdistysten toiminta käynnistyi 2000-luvun taitteessa xx -hankkeen saattelemana.

Olemme toteuttaneet aiemmin millaisia hankkeita??

Suomen Kylät ry:n aikaisempia hankkeita:

 • Koko kylä kotouttaa 2016-2017
 • Kyläapu-hanke 2012-2015
 • Kylien bisneskeissit 2011-2014
 • Maaseutuasumisen teemaryhmä -2014
 • Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä 2012-2013
 • Voimistuvat kylät -kampanja 2010-2013

Osa aiempien hankkeiden materiaaleista on luettavissa Toimijalle-osiossa.