Tervetuloa mukaan tapahtumien markkinointikoulutukseen!

Tervetuloa maksuttomaan tapahtumien markkinointikoulutukseen! Koulutuksen tarkoituksena on lisätä kylätoimijoiden ymmärrystä kylätapahtumien markkinoinnista, antaa neuvoja miten onnistunutta markkinointia voi toteuttaa sekä muistuttaa heitä tuotteistuksen ja palvelumuotoilun (tapahtuman sisällön suunnittelun) tärkeydestä. Koulutus on osa Avoimet Kylät -päivän koulutus- ja infotilaisuuksien sarjaa. Ilmoittaudu mukaan täällä! Kouluttajana toimii innostava Noora Kokko, Your Local Host Lue lisää…

Rekry: haemme viestintäassistenttia uuteen työtehtävään

Suomen suurin paikalliskehittäjien verkosto etsii uuteen työtehtävään  VIESTINTÄASSISTENTTIA ETÄTYÖHÖN  tukemaan järjestön viestintää ja tuottamaan sisältöä kanaviimme. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja kiinnostavan paikkariippumattoman työn kehittyvässä järjestössä.  KEITÄ OLEMME?  Suomen Kylät ry on valtakunnallinen paikallisen kehittämisen järjestö. Yhdistys toimii kylätoiminnan, Leader-ryhmien ja kaupunginosayhdistysten eduntekijänä. Suomen Kylät edustaa noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista Lue lisää…

Seurantaloille myönnetty yli 2 miljoonaa euroa korona-avustuksina

16.12.2021 Tiedote Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurantaloa ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2 150 000 euroa seurantalojen ylläpitokustannusten kattamiseen ns. korona-avustuksina. Avustuksilla halutaan tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta. Avustukset on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 667. Avustusta Lue lisää…

Kyläkysely on auki 23.1.2022 asti

Tervetuloa täyttämään valtakunnallista Kyläkyselyä! Tällä valtakunnallisella kyläkyselyllä kartoitetaan, kuinka paljon vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä on kyläyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai muissa vastaavalla toimivissa yhdistyksessä, näiden yhdistysten toimintamuotoja, työllistämistä, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja. Vastaajakylien tiedot yhdistämällä saadaan koottua valtakunnallisesti tärkeää tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että paikalliskehittämisen merkittävyyden osoittamiseksi. Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystymme tekemään Lue lisää…

Suomen Kylien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jari Koskinen

Tiedote Suomen Kylät ry 25.11.2021 Suomen Kylät valitsi tänään syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Jari Koskisen. Valtakunnalliselle järjestölle haettiin uusi puheenjohtaja, kun nykyisellä puheenjohtajalla Petri Rinteellä tuli toimikaudet täyteen. Rinne on toiminut järjestön puheenjohtajana vuodesta 2016. Koskinen tuo Suomen Kylät ry:lle mukanansa muun muassa rautaista osaamista politiikasta. Hän on tehnyt uransa poliitikkona Lue lisää…

Suomen Kylät ry ja kuusi maakunnallista kyläyhdistystä mukaan ”Kestävän kehityksen viikko” -verkostohankkeeseen

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkosto tuo maaseutupolitiikan käytännöntasolle. Verkostohankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.   Käytännön tekoja tuodaan esille kestävän kehityksen viikko -konseptin avulla. Pohjanmaalla perustettu vuosittainen kestävään Lue lisää…

Kylätoiminnan koulutus ja neuvottelupäivät 2021 ohjelma

KYLÄTOIMINNAN VALTAKUNNALLISET KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄT 8.–9.12.2021 Toivotamme Sinut tervetulleeksi syyskauden 2021 kylätoiminnan valtakunnallisille koulutus- ja neuvottelupäiville, jotka järjestetään keskiviikkona ja torstaina 8.–9.12.2021 Teamsissa. Huom! Live-ohjelma Tampereella peruttu! Päivät on suunnattu kaikille kyläasiamiehille (maakunnalliset, seudulliset ja kuntakohtaiset) sekä maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajille ja muille luottamushenkilöille ja toimihenkilöille. Pyydämme kutsun saaneita välittämään tätä Lue lisää…

Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtajaksi valittiin 27-vuotias Aleksi Koivisto

Suomen Kylät ry:n hallitus valitsi kokouksessaan 4.11. järjestön toiminnanjohtajaksi vaasalaisen Aleksi Koiviston. Uusi työtehtävä sai runsaasti näkyvyyttä, sillä toiminnanjohtajan tehtävään oli 77 hakijaa. Suomen Kylät ry toimii 4 000 kyläyhdistyksen ja -toimikunnan, 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen, 54 Leader-ryhmän sekä kaupunginosayhdistyksien äänenä ja tekee verkostona valtakunnallista vaikuttamistyötä paikallisuuden puolesta. — Koiviston todettiin Lue lisää…

Järjestöt: Seurantalot ovat paikallisyhteisöjen toimintakeskuksia ja merkittävää rakennus- ja kulttuuriperintöä

Kuulimme tiistaina 12. lokakuuta uutisen siitä, miten opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut taiteen, kulttuurin, tieteen ja urheilun määrärahaleikkaukset vuodelle 2022. Leikkaukset johtuvat vähenevistä Veikkauksen rahapelituotoista. Huolimatta valtion kompensaatioista eri toimijoille ja järjestöille rahapelituottojen vähenemisestä johtuvista menetyksistä, ensi vuodelle kompensaatioita ei tule täysimääräisinä. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien rahapelituottojen arvioitu vähenemä vuodelle Lue lisää…

Maaseutupoliittinen julkilausuma 2021 on julkaistu!

Saatesanat: Maaseutupoliittinen julkilausuma julkaistu 30.9.2021. Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen! Käsillä oleva maaseutupoliittinen julkilausuma ilmaisee, mitä tulevaisuuden tekeminen edellyttää päättäjiltä ja meiltä itseltämme – toimijoina maaseudulla. Me kutsumme sinut, hyvä päättäjä, mukaan rakentavaan maaseutukeskusteluun – mukaan toteuttamaan kanssamme kestävää tulevaisuutta. Sellaista, jossa erilaisten alueiden, paikkojen ja väestöryhmien tarpeet, voimavarat ja mahdollisuudet Lue lisää…