Koti kylään – maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön on STEAn rahoittama 3-vuotinen aktivointihanke. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajia aktivoiva toimintamalli, jota voidaan levittää uusiin kyliin ympäri Suomen, sekä tiedottaa hyvistä käytännöistä laajalle yleisölle.

Oleskeluluvan saamisen jälkeen ennen kotouttamistoimenpiteitä esiintyy tekemisen tarvetta ja viranomaisvetoinen kotouttaminen on hidasta. Maaseutu tarvitsee väkeä, jotta se pysyy elinvoimaisena, mutta maahanmuuttajilla ei ole välttämättä sosiaalista verkostoa, mikä auttaisi heitä kotoutumaan ja jäämään paikkakunnalle – tai he eivät ole löytäneet tietänsä sinne.

Hankkeessa maahanmuuttajia aktivoidaan mukaan kylissä tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan myötä maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja he saavat kokemuksia suomalaisista toimintatavoista toimien osana yhteisöä. Kyläyhteisö hyötyy toiminnasta siten, että kylä elävöityy ja yhdistykset saavat lisää toimijoita.

Toinen haaste, johon hankkeella pyritään vaikuttamaan on se, että ikäihmiset tarvitsevat apua kotona asumiseen ja arjessa selviytymiseen. Maahanmuuttajille ikäihmisten kunnioitus on luontaista, joten hankkeen avulla pyritään kohtauttamaan myös ikäihmiset ja maahanmuuttajat.

Hanke toimii neljän maakunnan alueella: Pirkanmaa, Satakunta sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaa.