Leader-jaosto hoitaa yhteistä edunvalvontaa

Leader-jaosto tekee Leader-ryhmien yhteistä edunvalvontaa, välittää tietoa ja ideoita ryhmien välillä sekä johtaa ja kehittää Leader-brändiä. Jaosto valitaan kolmivuotiskaudelle. Keväällä 2018 aloittanut jaosto valittiin ensi kertaa siten, että kaikki 13 jäsentä edustavat kukin omaa 3-5 ryhmän aluetta joten koko maa on edustettuna. Jäsenet pitävät yhteyttä oman alueensa ryhmiin, ja näin tieto kulkee sujuvasti ryhmien ja jaoston välillä.

Puheenjohtaja:
Eliisa Vesisenaho, Leader Pirkan Helmi (Pirkanmaa)

Sihteeri:
Leader-asiamies Heli Walls

Jäsenet:

Lappi: Anne Anttila, Outokaira Tuottamhan

Pohjois-Pohjanmaa: Pirjo Jaakkonen, Koillismaan Leader

Kainuu ja Pohjois-Karjala: Maare Laakkonen, Leader Keski-Karjalan Jetina

Pohjois- ja Etelä-Savo: Anne Vänttinen, Rajupusu Leader

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso: Riitta Bagge, Etelä-Karjalan Kärki-Leader

Keski-Suomi: Marja Salonen, Leader Viisari

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Elina Itäniemi, Leader Pirityiset

Satakunta: Juha Vanhapaasto, Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Päijät- ja Kanta-Häme: Anu Taipale, Päijänne-Leader

Uusimaa: Maarit Teuri, Leader Ykkösakseli

Varsinais-Suomi: Pia Poikonen, Leader Varsin Hyvä

 

Kyläjaosto katsoo eteenpäin

Kyläjaosto katsoo tulevaan eli se seuraa kylä- asukastoiminnan kenttää laajasti ja ajan virtauksia arvioiden. Jaosto toimii Suomen Kylät ry:n hallituksen tukena tehden aloitteita ja valmistellen lausuntoja sekä sille että muille tahoille.

Kyläjaosto koostuu eri tasoilla toimivista kylä- ja asukastoiminnan edustajista. Jaostossa on edustettuna niin maakunta-, seutukunta- kuin kuntatasokin. Vuonna 2018 jaostoa täydennettiin myös kaupunkien asukastoiminnan edustajilla.

Jaoston puheenjohtaja:
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry

Jaoston sihteeri:
Marianne Liitelä, Suomen Kylät ry

Jäsenet:

Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

Ann-Sofi Backgren, SLF / Svenskfinlands Byar

Jani Hanhijärvi, Sastamalan Kylät ry

Sannamaija Kauppi, Keskipohjanmaan Kylät ry

Anssi Ketonen, Suomen Kylät ry

Jukka Naukkarinen, Valtakunnan kylähullut

Henna Pirkonen, Päijät-Hämeen Kylät

Tuomas Perheentupa, Suomen Kylät ry

Petri Rinne, Suomen Kylät ry

Jaana Sippola, Kuudestaan ry

Kenneth Sundman, SLF

 

Korttelijaosto käynnistyi vuonna 2019

Kyläjaoston rinnalla kortteileissa toimiva korttelijaosto aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Jaoston kokoonpano yhdistää kaupunkien aktiiveja, tutkijoita ja maaseudulta tuttua Leader-osaamista, ja tavoitteena on vahvistaa yhteisölähtöistä kehittämistä kaupungeissa.

Jaoston puheenjohtaja:
Pasi Mäenpää (Helsingin yliopisto)

Jäsenet:

Anna Evilä (Jalotus, Kerava)

Maija Faehnle (SYKE)

Heidi Hansen (Leader Sepra)

Risto Haverinen (Turun yliopisto)

Pauliina Jalonen (Kuntaliitto)

Otto-Ville Mikkelä (Roihuvuori -seura)

Petteri Nikkanen (Myyrmäki-liike)

Katja Palonen (TEM)

Tanja Rautavirta (Leader Pohjois-Kymen Kasvu)

Petri Rinne (Suomen Kylät ry)

Tuula Salo (Kotiseutuliitto)

Pauliina Seppälä (Mesenaatti.me)

Pirjo Tulikukka (Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry)

Esko Uotila (Avoin Espoo -verkosto)

Heli Walls (Suomen Kylät ry)

 

KV-jaosto vaikuttaa ja viestittää

Suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta tunnetaan määrätietoisen työn tuloksena jo nyt kansainvälisesti aktiivisena, tuloksia aikaansaavana ja yhteistyökykyisenä verkostona. Suomen Kylätoiminta ry ja sen verkostot kaikilla tasoilla ovat kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa kehittävä ja kansainväliseen maaseutupolitiikkaan vaikuttava organisaatio.

Eurooppalainen ja erityisesti EU:n maaseutupolitiikka on hakemassa muotoaan. Sen rakenteisiin, sisältöön ja painotuksiin pitää jatkuvasti vaikuttaa. Suomen paikalliskehittäjillä on tilaisuus ja velvollisuus kansainväliseen vaikuttamiseen. Suomen kokemusta, osaamista ja tieto-taitoa kysytään kansainvälisillä foorumeilla. Suomi arvioidaankin mm. OECD:n maatutkintojen valossa maaseutupolitiikan ja paikallisen kehittämisen kärkimaaksi.

Jaoston puheenjohtaja:

Kim Smedslund, EMO ry (ERCA, PREPARE)

Jäsenet:

Ann-Sofi Backgren, Svenska lantbrukssällskapens förbund (HNSL, ERCA)

Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut (komissio)

Marjo Tolvanen, Leader Sepra ry (ELARD)

Petri Rinne, Suomen Kylät ry

(ostopalveluna mahdollisesti Peter Backa (ERCA)