Kyläkoutsi

Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin

Kyläkoutsi® on Suomen Kylät ry:n kylien ja kortteleiden kouluttamiseen tuotettu koulutuskonsepti. Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla toimijoilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsi pitämään info, työpaja tai koulutustilaisuus erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Tilaisuudet voidaan järjestää myös verkossa tai ruotsiksi.

Koulutusaiheita:

Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä

Toimintaa taloihin – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet

Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi

Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa

Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun

Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus

Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen

Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet

Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa

Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma

Yhteystiedot

kyläkoutsi@suomenkylat.fi

Kontaktoi lähin Kyläkoutsisi

Kaipaatko kouluttajaa kylä- tai korttelitoimintaan? Olemme koonneet listan Kyläkoutsi-koulutuksen käyneistä osaajista. Jokainen Kyläkoutsi arvioi oman aikataulunsa ja tilaisuuden aiheen mukaisesti valmiutensa osallistua koulutuksen vetämiseen.

 

Taustatietoa Kyläkoutsista

Kyläkoutsi -osaamista kyliin ja kortteleihin -hanke on maakuntien välinen hanke vuosille 2021-2022. Hankkeessa kartoitetaan maakunnallisten kyläyhdistysten ja leader-ryhmien osaaminen, ja luodaan uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus.

Vuonna 2021 kartoitetaan koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, vuonna 2022 kootaan koulutusmateriaali ja testataan koulutukset testikylillä. Hankkeen tuotokset ovat koulutettujen Kyläkoutsien käytettävissä vuoden 2023 alusta alkaen.

Hanketta toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hankkeen rahoittaa Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.

 

Lisätietoa

Tiina Västilä
Kyläaktivaattori
044 7124 208
info@phkylat.fi