Vaikutamme aktiivisesti paikallisen kehittämisen puolesta yhteiskunnan eri sektoreilla. Suomen Kylät ry haluttu yhteiskumppani niin sosiaalipolitiikan kuin maaseutupolitiikankin parissa, sillä toimintamme monipuolisuuden vuoksi meillä on annettavaa lukuisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Vaikuttamistyömme pohjana on valtakunnallinen paikallisen kehittämisen ohjelma, jonka uusin versio on Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt – Paikallisen kehittämisen ohjelma 2014-2020.

Olemme jäsen tai meillä on edustuksia seuraavissa:

  • Maaseutupolitiikan neuvosto
  • Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistusta linjaa CAP-strategiaryhmä
  • Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomitea
  • Seuraintaloasiain neuvottelukunta
  • Maaseutumuseo Sarkan valtuuskunta
  • Maaseudun Sivistysliitto
  • Vapaaehtoisten pelastuspalvelu VAPEPA
  • Suomen Pelastusalan Keskustajärjestö SPEK
  • Kansalaisareena

Lisäksi olemme mukana valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden 3. ohjelman täytäntöönpanossa. Edustamme paikallistoimijoita ja kylätoimintaa sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden suunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmässä, sisäisen turvallisuuden järjestöyhteistyöryhmässä ja opetusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston naapuriaputyöryhmässä.

Eduskunnan kylätoimintaverkosto

Eduskunnan kylätoimintaverkosto on perustettu 18.4.2017. Verkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä. Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Toimintakausi on vaalikausi. Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja, retkiä ja huvitilaisuuksia, laatia kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi. Katso verkoston sääntöihin tästä.

Jäseniä yli puoluerajojen

Eduskunnan kylätoimintaverkoston toinen toimikausi käynnistyi syyskuussa 2019 pidetyssä kokouksessa, jossa verkoston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Katja Hänninen (vas.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Rantakangas (kesk.). Kokouksessa 4.3.2020 uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Pirttilahti (kesk). Jäseniä verkostossa on kaikkiaan 29:

Katja Hänninen (vas) pj

Juha Pylväs (kesk)

Petri Honkonen (kesk)

Mikko Kinnunen (kesk)

Arto Pirttilahti (kesk) vpj

Katri Kulmuni (kesk)

Antti Kurvinen (kesk.)

Tuomas Kettunen (kesk)

Ari Torniainen (kesk)

Pekka Aittakumpu (kesk)

Anne Kalmari (kesk)

Eeva-Johanna Eloranta (sdp)

Kimmo Kiljunen (sdp)

Johanna Ojala-Niemelä (sdp)

Paula Werning (sdp)

Piritta Rantanen (sdp)

Anette Karlsson (sdp, ryhmäkanslia)

Antero Laukkanen (kd)

Peter Östman (kd)

Päivi Räsänen (kd)

Sari Essayah (kd)

Heli Järvinen (vihr.)

Mirka Soinikoski (vihr)

Ritva Elomaa (ps)

Lulu Ranne (ps)

Timo Heinonen (kok)

Marko Kilpi (kok)

Anders Norrback (rkp)

Satu Saarikivi (tietopalvelusihteeri)

 

Vahvat kansainväliset verkostot

Euroopan tasolla suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Suomen Kylät ry on ollut aloitteentekijä uuden eurooppalaisen yhteistyö- ja kylätoimintajärjestön European Rural Community Alliance’n (ERCA) perustamisessa. Suomen Kylät ry on ollut myös aloitteellinen pohjoismaisen kylätoimintajärjestön (HNSL) ja Leader-ryhmien eurooppalaisen järjestön (ELARD) vahvistamisessa.