Suomen Kylät ry palkitsee vuosittain aktiivisen ja innovatiivisen kylän Vuoden kylänä. Valitsemalla Vuoden kylä halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Vuoden kylä valitaan joka vuosi ja palkinto jaetaan juhlallisessa paikallistoimijoiden Lokaali-tapahtumassa syyskuussa.

Vuoden kylän lisäksi palkitsemme vuosittain Kylätoiminnan tiennäyttäjiä sekä Vuoden maaseututoimijan ja Vuoden maaseutukasvon. Kylätoiminnan tiennäyttäjät ovat kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä, jotka ovat olleet pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty aina vuodesta 1999 lähtien.

Vuoden Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Vuoden Maaseutukasvoksi nimetään julkisuuden henkilö, joka on toiminnallaan tehnyt maaseutua positiivisella tavalla tunnetuksi.

Vuonna 2019 nimetyt Tiennäyttäjät, Maaseututoimijat ja Maaseutukasvot:

Tiennäyttäjät 2019
Kyösti ja Marjatta Vatanen, Kiihtelyvaara (Uskali)
Paula Määttä, Tikkala (Jyväskylä)

Maaseututoimija 2019
Seija Korhonen, Tervo

Maaseutukasvo 2019
Tytti Määttä, Kuhmo

Aiemmin palkitut Vuoden kylät ja kunniamaininnat (1985-2018) löydät täältä
ja Tiennäyttäjät (1999-), Maaseututoimijat (20017-) ja Maaseutukasvot (2012-) täältä.

Vuoden kylä 2019 on Luoma-aho Etelä-Pohjanmaalta. Kuva: Päivi Kultalahti