Ajankohtaista

Maaseudun ikäihmisten ruokahuollon turvaaminen edellyttää yhteispeliä

Uutiset

TIEDOTE julkaistu 9.4.2020

Yhteisistä toimintamalleista sopiminen on tärkeää, jotta poikkeusolojen turvallinen ruokahuolto pelaa kuten pitää.

Korona-aika on lisännyt kauppojen kotiinkuljetusten tarvetta valtavasti. Kaupat tekevät parhaansa vastatakseen voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään, vaikka pullonkauloja on väistämättä niin tilausten vastaanotossa kuin tavaroiden keräilyssä ja jakelussa asiakkaille. Kaupan asiakkaiden ja kauppojen tukena on laaja kirjo vapaaehtoistyöntekijöitä. Myös kunnat tukevat kotiinkuljetusta eri tavoin. Yhteistyö on välttämätöntä varsinkin maaseudulla ikäihmisten ruokahuollon turvaamiseksi. Kaupan, vapaaehtoisten ja kuntien tehtävänä on löytää paikallisesti toimivat ratkaisut.

— Päivittäistavaroiden tilausten, keräilyn ja kotiinkuljetusten hyville ja sujuville käytännöille on nyt kysyntää. Suosittelemme, että aina oltaisiin ensin yhteydessä kauppaan. Kun kaupan väki tuntee apuna olevat vapaaehtoiset ja yhteisestä toimintamallista on sovittu, kauppakassit saadaan asiakkaan kotiovelle turvallisesti ja ripeästi. Joissain kaupoissa puhelinsoitolla tilatut tavarat toimitetaan jopa valmiiksi koottuna parkkipaikalle, josta vapaaehtoinen tulee ne noutamaan. Ihmisten välisten kohtaamisten minimointi on nyt kaikkien etu, sanoo johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Myös Ruokavirasto on tullut mukaan talkoisiin. Se pitää erittäin hyvänä, että Päivittäistavarakauppa ry ohjeistaa jäsenyrityksiään ajantasaisesti, jotta esimerkiksi ruoan kotiinkuljetus pystytään järjestämään mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle kysynnän kasvettua odottamattomalla tavalla. Poikkeustilanteessa tarvitaan lisäapuna uusia kuljettajia takaamaan elintarvikkeiden kuljetuskapasiteetti ja uusia kuljettajia varten tarvitaan toiminnan helpottamiseksi selkeät toimintaohjeet. Ruokavirasto on yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa miettinyt miten lainsäädännön vaatimuksia voidaan soveltaa ja laatinut ohjeistusta miten kotiinkuljetus tulee järjestää, jotta kylmäketjusta voidaan huolehtia riittävästi.

– Ohjeessa mahdollistetaan lyhyet tuntiin rajatut kauppakassikuljetukset ilman erillisiä kuljetuksen aikaisia lämpötilanhallintavälineitä vaikkapa paikallisilla takseilla. Näissä kuljetuksissa lämpötilanhallintatoimet tehdään ennen varsinaisen kuljetuksen alkua, jolloin varmistutaan turvallisesta elintarvikkeiden toimittamisesta koteihin, kertoo ylitarkastaja Tuula Koimäki Ruokavirastosta.

Pikainen kysely pienten kuntien verkostolle tuotti lukuisia yhteistyökuvioita ruoka- ja lääkekuljetusten järjestämisestä eri puolilla maatamme: mm. vapaaehtoisvoimin toimiva Koronakökkä, asiointikyyti vaihdettiin ostosten jakojärjestelmäksi ja taksi- ja linja-autokuljetuksia on valjastettu ruoka- ja lääkekuljetuksiin.

— Kunnissa käyttöön otetut erilaiset tavat huolehtia esimerkiksi kouluruokailua korvaavista järjestelyistä ovat erinomaisia esimerkkejä kuntien joustavuudesta poikkeuksellisessa tilanteessa. Kunnissa on lähdetty ketterästi järjestämään myös ruokakuljetuspalveluita riskiryhmille. Moni kunta hoitaa ostoskuljetuspalvelun joko itse tai yhteistyössä esimerkiksi kauppojen, kylien, seurakunnan, SPR:n tai vapaaehtoisten kanssa. Usein palveluihin on liitetty myös apteekkiostokset, toteaa erityisasiantuntija Taina Väre Kuntaliitosta.

Suomen Kylät ry:n jäsenyhdistykset organisoivat vapaaehtoistoimintaa maamme tuhansissa kylissä. Rekisteröityneitä kyläyhdistyksiä on yli 3 200.

— Auttamishalun herääminen näissä poikkeusoloissa on merkillepantavaa. Innokkuus ja vapaasti sinkoilevat ideat vaativat yhteistyön koordinointia, jossa kyläyhdistykset voivat olla tärkeä linkki. Esimerkiksi Strömforsin ruukkikylän kyläavustajat toimivat ruokahuollon apuna Ruotsinpyhtäällä. Uudet sähköiset alustat kuten TöitäSuomesta.fi ja Koronapu ovat myös saaneet valtavan määrän käyttäjiä lyhyessä ajassa. Myös poikkeusoloissa on kuitenkin hyvä pitää pelisäännöt kaikille selvänä, toteaa Suomen Kylien puheenjohtaja Petri Rinne.

Ruokaviraston ohjeet

 

Lisätiedot:

Tuula Koimäki, ylitarkastaja, Elintarvikevirasto, p. 050 3868 428, ruokahygienia@ruokavirasto.fi

Ilkka Nieminen, johtaja, Päivittäistavarakauppa ry, p. 0500 422 216

Petri Rinne, puheenjohtaja, Suomen Kylät ry, p. 040 555 3232

Taina Väre, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, p. 050 462 7279