Ajankohtaista

Mitä Leader on?

Uutiset

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Studiossa kysymyksiin vastaa Leader-asiamies Heli Walls ja Suomen Kylien Leader-jaoston puheenjohtaja Eliisa Vesisenaho. #maaseutufi #leadersuomi #suomitoimii #yhdessä