Ajankohtaista

Kolumni: EU-vaalit-who cares?

Blogi

Kolumni: Arto Pirttilahti, puheenjohtaja Suomen Kylät ry

Euroopan parlamentin vaalit ovat muutaman viikon päästä 9. kesäkuuta. Vaali-innostus ja kampanjointi ei ole ollut vielä kovin korkealla tasolla.

EU-vaalien äänestysprosentit 40 – 42,7 prosenttia ovat jääneet miltei 30 prosenttia alhaisemmalle tasolle kuin eduskuntavaaleissa. Eri tutkimuslaitosten ennusteet ovat olleet hieman myönteisempiä, ehkä puolet suomalaisista kävisi äänestämässä.

Vaikka Suomi on ollut kohta 30-vuotta EU jäsen, niin EU:n hallinto nähdään vieläkin etäisenä. EU:n sääntely arjen asioihin ei avaudu kaikille tai sitten asennoidutaan: ”ketä kiinnostaa”.

EU:n säädökset, kuten direktiivit ja asetukset, velvoittavat Suomea sisällyttämään ne osaksi omaa lainsäädäntöään ja EU:n tuomioistuin voi antaa ratkaisuja, jotka sitovat Suomea. Enkä tarkoita tässä vain tomaatin ympärysmittaa tai kurkun käyryyttä. EU:n sääntely vaikuttaa kaikilla elämän alueilla, ruuan tuotannossa, energia- ja ilmastoasioissa, metsäasioissa vaikka EU:lla ei ole suoraa päätäntävaltaa, pankki- ja vakuutusyhtiösääntelyssä, valtion tukien myöntämisessä, koulutuksessa jne.

Nyt päättyvällä kaudella EU:n päätöksenteossa esillä oli energia-asiat, vihreä siirtymä ja jäsenmaiden talous. Nämä ovat vieläkin pinnalla, mutta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan johtuen EU:n turvallisuus, omavaraisuus, huoltovarmuus ja varautuminen ovat nousseet päätöksen teon keskiöön ja vaaliteemoihin.

Useat puolueet tukevat puolustuskomissaarin viran perustamista komissioon. Osaltaan Ruotsin ja Suomen liittyminen Natoon myös vahvistavat Pohjoismaista yhteistyötä puolustuspolitiikassa. Huoltovarmuus ja omavaraisuus mm. energian, ruoantuotannon ja teollisuuskomponenttien osalta vahvistavat EU:ta. Tavoitteena on vahva ja kriisinkestävä unioni, joka pystyy paremmin tukemaan jäsenmaitaan ja suojelemaan kansalaisiaan.

Käyttämällä äänioikeuttasi EU-vaaleissa vaikutat omaan arkeesi ja EU:n tulevaisuuteen.