Ajankohtaista

Eduskunnan kylätoimintaverkosto esittää kouluverkkoselvitystä ja paikallisjärjestöjen työllistämispilottia

Kannanotot

Eduskunnan kylätoimintaverkoston kannanotto

Eduskunnan kylätoimintaverkosto esittää valtakunnallisen kouluverkkoselvityksen laatimista sekä valtakunnallista pilottihanketta, joka kasvattaisi järjestöjen roolia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä palkkatukivaroin. Toimenpiteillä tuetaan lähipalveluiden säilymistä uusin, älykkäin ratkaisuin ja vahvistetaan paikallisyhteisöjen elinvoimaa sekä kylissä että kortteleissa.

Verkoston mielestä valtakunnallinen kouluverkkoselvitys on välttämätön tilanteessa, jossa maaseudun lähikouluista on jo lakkautettu 93 % eikä kellään ole käsitystä lakkausten seurausten kokonaiskuvasta. Myös kaupungeissa kouluja keskitetään yhä enemmän suuriin yksiköihin. Vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oppimistuloksiin on selvitettävä, jotta laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan ottaa huomioon kouluverkon suunnittelussa.

Kouluverkkoselvityksen lisäksi kylätoimintaverkosto esittää valtakunnallista pilottihanketta, joka kasvattaisi kansalaisjärjestöjen roolia pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistämisessä valtakunnallisesti. Tällä hetkellä kansalaisjärjestöt voivat saada palkkatukirahaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, mutta kaikissa maakunnissa kaivataan tukea työllistettyjen henkilökohtaiseen ohjaukseen työuralle. Esimerkiksi maamme 3 200 kyläyhdistyksellä olisi potentiaalia nostaa työllistämispanoksensa nykyisestä sadoista työpaikoista tuhansiin.

Työn saaminen järjestöltä on merkittävästi edesauttanut pitkäaikaistyöttömien siirtymistä takaisin työelämään ja esimerkiksi Uudellamaalla käynnissä olevassa Työtä kaikille -hankkeessa on saatu hyviä tuloksia. Pilottihanke mahdollistaisi järjestöjen toimimisen porttina työelämään valtakunnallisesti ja turvaisi maanlaajuisesti järjestöjen saaman palkkatukirahan.

Eduskunnan kylätoimintaverkosto pitää kumpaakin esittämäänsä toimenpidettä välttämättömänä maamme paikallisyhteisöjen, sekä kylien että kortteleiden elinvoiman kannalta.

Eduskunnan kylätoimintaverkosto:

Katja Hänninen (vas), pj
Antti Rantakangas (kesk), vpj
Pekka Aittakumpu (kesk)
Ritva Elomaa (ps)
Eeva-Johanna Eloranta (sd)
Anne Kalmari (kesk)
Marko Kilpi (kok)
Lulu Ranne (ps)
Piritta Rantanen (sd)
Päivi Räsänen (kd)
Mirka Soinikoski (vihr)
Ari Torniainen (kesk)
Paula Werning (sd)

Lisätietoja Suomen Kylät ry:n kannanotosta Uudet ratkaisut mahdollistavat lähikoulut myös tulevaisuudessa ja vetoomuksesta Kansalaisjärjestöt mukaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

Mikä kylätoimintaverkosto?

Eduskunnan kylätoimintaverkosto on kylien ja kortteleiden asukaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneiden kansanedustajien verkosto, joka perustettiin eduskuntaan juhlavuonna 2017. Sen eduskuntavaalien jälkeinen järjestäytymiskokous pidettiin tiistaina 17.9. ja puheenjohtajana valittiin jatkamaan Katja Hänninen (vas). Varapuheenjohtajana jatkaa Antti Rantakangas (kesk). Kaikkiaan verkostoon kuuluu 27 kansanedustajaa. Suomen Kylät ry toimii verkoston tukiorganisaationa.

Keskustelussa verkoston toimintasuunnitelmasta kaudelle 2019-2020 edustajat korostivat yhteisöllisyyden merkitystä hyvinvoinnin lähteenä, vapaaehtoistyön merkitystä kylien ja kortteleiden elinvoimalle, kylien infrastruktuurin ja palveluiden uusia ratkaisuja sekä harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta.