Ajankohtaista

Nuorten tulevaisuusjaosto: Alueellisella opintolainalla osaajia kyliin ja maalaiskortteleihin!

Uutiset

Kannanotot

Suomen kylät ry:n nuorten tulevaisuusjaosto kannattaa alueellista opintolainan hyvitystä. Alueellinen opintolainan hyvitys puolustaa maaseutukuntien elinvoimaa sekä Pohjoisen ja Itäisen Suomen kunnallisia palveluita.  

Alueellinen opintolainan hyvitys tarkoittaa sitä, että työvoimapulasta kärsivälle alueelle työllistyvä osaaja saa valtiolta suuremman opintolainan hyvityksen eli valmistuneelle opiskelijalle jää vähemmän maksettavaa lainasta. Hyvityksen tavoitteena on helpottaa harvaan asuttujen alueiden ja maaseutukuntien työvoimapulaa. Alueellinen opintolainen hyvitys on käytössä muun muassa Norjassa ja naapurimaassamme hyvitys toimii erittäin hyvin.  

Alueellisella opintolainan hyvityksellä on kritiikistä huolimatta nykyisten opiskelijoiden tuki. Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivassa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian esiselvityksen mukaan 2/3 kyselyyn vastanneista yliopisto-opiskelijoista ja ¾ ammattikorkeakoulun opiskelijoista arvioi, että kaavailtu 2 600 euron suuruinen alueellinen opintolainan hyvitys kannustaisi heitä muuttamaan ja työllistymään harvaan asutuille alueille.   

 Tasa-arvoisella aluepolitiikalla työpaikkoja nuorille osaajille maaseudulla 

Nuorisojaoston mielestä alueellinen opintolaina on yksi yhdenvertaisen ja saavutettavan Suomen työkaluista.   

“Alueellisella opintolainalla turvataan maaseudun lasten laadukas koulutus ja ikääntyneiden hoiva. Lisäksi alueellinen opintolainen hyvitys tukee tasa-arvoisen aluepolitiikan tavoitteita, koska maaseutukuntien lisäksi mallista hyötyvät eniten nuoret korkeakoulutetut naiset. Alueellinen opintolainahyvitys parantaa koulutettujen nuorten naisten mahdollisuuksia työllistyä maaseudulle unelma-ammattiinsa sekä palata kotiseudulle. Naisvaltaisten alojen osaajia, kuten varhaiskasvattajia ja puheterapeutteja tarvitaan kipeästi maakuntiin vähentämään maaseudun lasten oppimiseroja.”, sanoo Nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja Karoliina Ahtiainen. 

Osaajapula maaseudulla on kestämätön ja kyläläisten hätä aito. Suomen Kylät ry:n nuorten tulevaisuusjaosto vaatii päättäjiä käynnistämään alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun ensi vuonna. Nuorisojaoston mielestä alueellisella opintolainahyvityksellä ohjattaisiin tehokkaasti nuoria opiskelemaan osaajapula-aloille sekä miettimään maaseutukuntia työpaikkavaihtoehtona. Alueellinen opintolainahyvitys on myös osa tasa-arvoista aluepolitiikkaa, sillä se ohjaa naisvaltaisien alojen osaajia, kuten hoitajia ja kasvattajia, maaseudulle ja kyliin.  

 

Lisätietoja 

Karoliina Ahtiainen
Suomen Kylät ry:n nuorten tulevaisuusjaoston puheenjohtaja
karoliina.ahtiainen@hotmail.com

p. 050 3019017