Ajankohtaista

Kiinan ensimmäinen Leader-kehittämisyhdistys perustettiin Jiangxin maakuntaan

Uutiset

Kiinan ensimmäisen Leader-kehittämisyhdistyksen perustamissopimus allekirjoitettiin torstaina 12.12. Jiangxin maakunnassa, Xingguon piirikunnassa, mistä käynnistyi myös Kiinan vallankumous noin 90 vuotta sitten. Asukkaiden osallistumista oman alueensa kehittämiseen korostava Leader-metodi on laajasti käytössä EU:ssa ja Euroopassa toimii noin 2500 Leader-ryhmää. Nyt myös kiinalaisen maaseudun asukkaat ovat saamassa käyttöönsä hyväksi havaitun asukaslähtöisen kehittämistavan.

Xingguon Leader-kehittämisyhdistys yhteiskuvassa, keskellä Petri Rinne, Marion Eckhardt ja Kristiina Tammets EU:n Leader-ryhmien kattojärjestöstä ELARDista.

– On ollut mielenkiintoinen kolmen vuoden matka tähän pisteeseen, luonnehtii Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne ensimmäistä Euroopan ja Kiinan välistä maaseudun kehittämisen yhteistyöhanketta.

– Ja oikeastaan nyt vasta työ on alkamassa, hän jatkaa.

Suomalaiset maaseutukehittäjät ovat olleet aktiivisia viemään eurooppalaista yhteistyö- ja demokratiatyökalua Leaderia myös EU:n ulkopuolelle, aikaisemmin Afrikkaan ja viimeisen kolmen vuoden aikana EU:n Leader-ryhmien kattojärjestön ELARD:in kautta Kiinaan. Kiinan presidentti Xi Jinping on käynnistänyt maassa rural revitalisation -maaseutukehitysohjelman, jonka tavoitteena on nostaa maaseutualueet köyhyydestä ja hillitä kaupungistumiskehitystä. Moniin Kiinan suurkaupunkeihin kuten Pekingiin ja Shanghaihin muuttaminen on kiinalaisille luvanvaraista ilmansaasteiden keskittymisestä johtuvien kriisien ratkaisemiseksi.

Kiinassa Leader-metodin käyttöönottoa koordinoi tiede- ja teknologiaministeriö, jonka suunnitelmien mukaan jo lähivuosina käynnistetään 199 uutta Leader-ryhmää eri puolilla maata Shanghai Prospect Instituten kouluttamana. Näin uudella EU-rahoituskaudella 2021-27 kiinalaiset ja eurooppalaiset Leader-ryhmät voivat ryhtyä jo suoraan yhteistyöhön keskenään. Kiinalaisten toivomia yhteistyöteemoja ovat esimerkiksi maaseutumatkailun kehittäminen, ympäristöteknologia ja kestävä kehitys sekä nuorten osallisuus ja tulevaisuus maaseudulla.