Ajankohtaista

Suomet Kylät ja MTK vetoavat hallitukseen paikallisen kehittämisen ja maamme elinvoiman vahvistamiseksi

Uutiset

Suomen Kylät ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vetoavat yhdessä Suomen eduskuntaan ja hallitukseen, jotta ne varaavat riittävät taloudelliset resurssit paikalliskehittämisen vahvistamiseen ilman aluerajoja. Asukaslähtöisen kehittämisen resurssien turvaaminen on tärkeää kestävyysvajeen kanssa kamppailevan maamme elinvoiman turvaamiseksi. Toistaiseksi vain maaseutualueet kattava asukaslähtöinen kehittäminen on tärkeä ulottaa koskemaan myös kaupunkeja.

Paikallinen kehittäminen vahvistaa lähidemokratiaa ja osallisuutta ja sillä on merkittävä vaikutus alueen elinvoimaan. Maaseudulla on syntynyt paikallisen kehittämisen ansiosta yli 500 uutta yritystä ja noin tuhat uutta työpaikkaa vuonna 2014 alkaneen EU-ohjelmakauden aikana.

-Maaseudulla asukas- ja yhteisölähtöinen toimintatapa on tuottanut vaikuttavia tuloksia. MTK:n kanssa haluamme varmistaa, että tämä toimiva malli on EU:n tulevalla ohjelmakaudella käytössä koko maassa. Kaupunkiväestömme mukaan saaminen edistää myös kaupunki-maaseutu -vuorovaikutusta, puheenjohtaja Petri Rinne Suomen Kylät ry:stä linjaa.

Maaseudulla yhteisölähtöistä paikalliskehittämistä on toteutettu vaikuttavasti jo yli 20 vuoden ajan. Kuluvalla EU-rahastokaudella 2014-20 maassamme toimivat 54 Leader-ryhmää ovat rahoittaneet yli 5000 kehittämishanketta, joissa on syntynyt yhteiseen käyttöön infrastruktuuria ja lähipalveluita. Esimerkiksi moniin maaseudun laajakaistahankkeisiin sekä kulttuuri-, luonto- ja liikuntapaikkoihin on myönnetty Leader-tukea.

Maaseudulla paikalliskehittämisrahoitusta hakeneista 76 % on hakenut tukea ensimmäisen kerran, eli rahoitus on onnistunut aidosti aktivoimaan uusia paikallisia toimijoita mukaan oman alueensa kehittämiseen.

– Suomen tulisi ottaa paikalliskehittämisessä käyttöön monirahastomalli, jolloin tätä työtä edistettäisiin myös Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston kautta, elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta esittää.

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen rahoituksesta noin neljännes tulee EU:lta ja siksi se on kansallisesti edullinen tapa rahoittaa asukkaiden aktiivisuutta. Yli kolmannes rahoituksesta kootaan hanketoteuttajien yksityisenä omarahoituksena.

Tällä hetkellä ainoastaan maaseutualueilla toimivat yhdistykset ja pienyritykset voivat saada Leader-rahoitusta hankkeisiinsa. Suomen Kylät ja MTK vetoavat eduskuntaan, jotta paikallisen kehittämisen vahvistamiseen turvattaisiin riittävät taloudelliset resurssit käynnissä olevissa EU-budjettineuvotteluissa sekä kansallisessa rahoituksessa ilman aluerajoja: maaseuduilla, saaristoissa ja kaupungeissa.

Suomen Kylät ja MTK luovuttavat elinvoimavetoomuksensa eduskunnalle ja avainministereille ystävänpäivänä 14.2.2020.

Katso vetoomus kokonaisuudessaan: YPK-vetoomus Suomen Kylät – MTK