Ajankohtaista

Kriisitkin kohdataan kylissä

Blogi

Blogi: Pasi Mäenpää

Suomalaisten kriisitietoisuutta ovat viime vuosina herätelleet pandemia, sota, energiapulmat ja hybridihäiriköinti. Esillä ovat myös tavanomaisemmat mutta ilmastonmuutoksen takia yleistyvät myrskyt, tulvat ja muut luonnontuhot sähkökatkoineen ja talovaurioineen. Tasaisesti tuntuu tulevan myös talouden taantumia ja yhtä tienoota kerrallaan kurittavia tehtaiden sulkemisia. Heinäsirkkaparvia ei ole vielä nähty, mutta odotellaan.

Kun hätä on suurin, apukin on lähellä. Suomalaisista 77 % on valmis auttamaan kriisissä, jos viranomainen pyytää. Oma-aloitteisesti toimeen tarttuisi 57 % Suomen pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksen mukaan. Yksilöiden lisäksi tarvitaan myös yhteisöjä ja yhteistoimintaa.

Suomen kyliin perustettiin viime vuonna turvallisuusjaosto tarjoamaan paikallisille yhteisöille työkaluja turvaverkoston rakentamiseen yhteistyössä kuntien ynnä muiden kanssa. Teemoina ovat muun muassa varautuminen häiriötilanteisiin, kylävara, arjen turvallisuus ja huoltovarmuus.

Paikallistoiminnan merkitystä tutkitaan

Keväällä 2023 käynnistyi valtioneuvoston tilaama tutkimushanke Paikallinen kansalaistoiminta yhteiskunnan resilienssin lisääjänä. Siinä luodaan kokonaiskuvaa paikallisen kansalaistoiminnan merkityksestä ja vaikuttavuudesta yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta. Miten kylissä kestetään häiriöitä ja iskuja ja toivutaan entistä ehommiksi? Entä miten paikallista kykyä toimia erilaisissa häiriötilanteissa tuetaan viranomaistoimin, vai tuetaanko?

Kriisit ja häiriötilat kohdataan aina paikallisesti ihmisten omissa luonnonoloissa, yhteisöissä ja rakenteissa, olivat ne sitten isoja tai pieniä. Siksi niihin varautuminen, niiden keskellä toimiminen ja niistä oppiminen tapahtuvat eri tavoilla erilaisilla alueilla. Millaisia alueellisia eroja kansalaistoiminnassa ja sen luomassa kriisinkestävyydessä Suomessa on?

Eikä kriisinkestävyys ole vain äkkinäisten ja väliaikaisten muutosten asia. Sitä resilienssiä tarvitaan myös koko yhteiskunnan tasolla vaikkapa kykynä pitää yllä aluetaloutta kaikkialla, tehdä vihreä siirtymä oikeudenmukaisesti tai rakentaa luottamusta demokratiaan ja oikeusvaltioon. Miten paikallinen kansalaistoiminta omalta osaltaan vaikuttaa näihin omaa kylää isompiin asioihin?

Kerro kantasi kyselyssä!

Kylien ja kaupunginosien kantavat voimat, teidän tietämystänne tarvitaan! Keräämme verkkokyselyllä tietoa paikallistoimijoilta kautta Suomen. Oma kyselynsä on myös viranhaltijoille ja muille julkisen hallinnon toimijoille. Kaikki kokemuksenne ja ajatuksenne ovat arvokkaita – vastaattehan!

Kyselyssä voi myös antaa ilmi tapauksen, jossa paikallistoiminnalla on ollut erityistä merkitystä kriisi-, häiriö- tai onnettomuustilanteesta selviytymisessä. Etsimme sellaisia tarkempia tapaustutkimuksia varten, jotta onnistumisista voidaan ottaa oppia koko maassa.

Kysely kansalaistoimijoille täällä

Kysely viranhaltijoille ja muille julkisen hallinnon toimijoille täällä

Kyselyihin voi vastata toistaiseksi.

OBS! Frågeformuläret också på svenska

Civila aktörer:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/126769/lomake.html?rinnakkaislomake=svenska

Myndigheter:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/126927/lomake.html?rinnakkaislomake=svenska2