Ajankohtaista

Missä kunnossa ovat Suomen verisuonet?

Blogi

Blogi: Anssi Ketonen, Suomen Kylät ry viestintäpäällikkö

Suomessa maaseudun elinvoimaisuus liittyy olennaisesti kyläteihin, näihin maaseudun verisuoniin, jotka yhdistävät kylien ihmiset kuntakeskuksiin ja kaupunkeihin. Kyläteiden merkitys ei rajoitu pelkästään liikenteelliseen kulkemiseen, vaan ne muodostavat elintärkeän osan maaseudun asukkaiden päivittäisestä arjesta. Ihmisen verisuonten terveydestä ja kolesterolista puhutaan jatkuvasti mediassa, mutta miten ratkaistaan Suomen tiestön ”kohonnut  verenpaine”?

Kyläteiden rooli maaseudun asukkaiden arjessa on merkittävä. Päivittäiset askareet, kuten kauppareissut, työmatkat ja lasten koulumatkat, edellyttävät tehokasta ja luotettavaa tieverkostoa. Kyläteiden kunnosta riippuu suurelta osin se, miten vaivattomasti ja turvallisesti nämä arjen askareet sujuvat. Jatkuvasti huonontuva tienpinta ja vuosi toisensa perään hätäpaikattu tie ei ole pelkästään autoilua vaikeuttava riesa, vaan se heikentää merkittävästi maaseudun elämisen laatua.

Kyläteiden verkosto luo perustan maaseudun yhteisöllisyydelle. Se mahdollistaa naapurikylien yhteydenpidon ja tuo yhteisön jäsenet yhteen erilaisten tapahtumien, kuten markkinoiden ja kyläjuhlien, muodossa. Kylätiellä kulkeminen ei ole vain matka paikasta toiseen; se on tapa ylläpitää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa maaseudun henkeä. Lisäksi kylätie vie peruspalveluiden, kuten sairaanhoidon ja kirjaston luokse. Kylätie on verisuoni, jonka tukoksesta kärsivät kaikki asukkaat.

Valitettavasti Suomen tiestön korjausvelka on kasvanut mammutiksi, joka vaikuttaa suoraan maaseudun asukkaiden ja kaikkien suomalaisten elämään. Huonokuntoiset tiet lisäävät turvallisuusriskiä ja aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia autoilijoille. Lisäksi surkeat kylätiet vaikeuttavat elinkeinoelämää, kun esimerkiksi yritysten kuljetukset muuttuvat hankaliksi tai jopa vaarallisiksi. Vaarallisuus korostuu, kun puhutaan pelastuspalveluista.

Pääseekö paloauto ajoissa ja ehjänä perille tai miten kovaa ambulanssilla uskaltaa nimismiehenkiharoilla ajaa? Mitä jos upea matkailukohde sijaitsee huonokuntoisen tien päässä? Täytyykö majoitusvarauksen yhteydessä varmistaa asiakkaalta, että hänellä on käytössään nelivetoinen maastoauto?

Tulevaisuudessa suomalaisen tiestön kunnossapidolle ja kehittämiselle on osoitettava rahoitusta, jotta korjausvelka saadaan pienemmäksi. Kyläteiden merkitys maaseudun asukkaille on monitasoinen. Ne ovat enemmän kuin pelkkiä väyliä; ne ovat yhteisöllisyyden rakentajia, elämänlaadun peruspilareita ja tärkeä osa arjen turvallisuutta. Suomen tiestön nykytila vaatii huomiotamme ja investointejamme varmistaaksemme, että meillä on turvalliset, toimivat ja hyvin kunnossapidetyt tiet. Vahva ja ehjä tiestö luo perustan kestävälle tulevaisuudelle, jossa palvelut ovat saavutettavissa ja jokainen kylätiensä kulkija tuntee olevansa osa suurempaa yhteisöä.

Suomen Tieyhdistys ja Suomen Kylät ry järjestivät viime vuoden lopulla toista kertaa Suomen Surkein Kylätie -valokuvakilpailun. Pilke silmäkulmassa toteutettava kuvakilpailu kätkee sisäänsä vakavan aiheen, joka koskettaa meitä jokaista. Pidetään yhdessä huolta Suomen tiestön kunnosta.

Kirjoitus julkaistu Suomen Tieyhdistyksen Tie ja Liikenne -lehdessä 1/2024