Ajankohtaista

Kyläsairaanhoitaja on toimiva lähipalvelumalli

Blogi

Blogi I Hanna Tiihonen, kyläsairaanhoitaja

Korpilahden viidellä pohjoisella kylällä on muutaman vuoden aikana kehitelty lähipalvelumallia, jossa sairaanhoitopalvelut tuodaan kotiin, vauvasta vaariin, ajan kanssa. Idea lähti liikkeelle vuonna 2013 kun kylällä asuva sairaanhoitaja Hanna Tiihonen mietti kuinka idyllinen ajatus se olisikaan, vuosikymmenien tauon jälkeen, että kylillä olisi oma kyläsairaanhoitaja, jonka kautta hoituisi niin päivystykselliset kuin kiireettömätkin asiat. Ajatus kylille tuotavista sairaanhoitajan palveluista sai tuulta purjeisiin Sitran viiden viikon hankkeen kautta, jolloin huomattiin, että tämäntyyppiselle lähipalvelulle on tarvetta ja kysyntää koska kaupungin ja hoiva-alan yritysten tuottamilla palveluilla kilometrirajana on yleensä 25km tai 30min. ajomatka. Tämä sama pulma on varmasti tuttu myös muualla haja-asutusalueilla ja maaseudulla ympäri Suomen.

Välimatka terveysasemalle tai sairaalaan on pisimmillään täällä kymmeniä kilometrejä suuntaansa, joten kotiin tuotava sairaanhoitopalvelu lääkäreineen tuo myös inhimillisyyttä hoitoon ja mikäpäs sen mukavampaa pienten lasten sairastaessa, että hoitaja tulee kotiin arvioimaan tilannetta ja kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen tai hoitolomatodistuksen. Tämä vähentää osaltaan myös terveysaseman kuormitusta. Oman mausteensa työhön tuo paikoin heikossa kunnossa olevat hiekkatiet mitä kylien alueella on paljon. Erityisesti talviaikaan täällä ajellessa nousee nopeasti haave nelivedosta, kun tiet ovat peilijäässä eikä hiekoitusta ole saatavilla. Joskus töitä tehdään keskellä metsää umpihangessa joskus saunassa. Koskaan ei tiedä mistä itsensä löytää ja kiireetön käynti asiakkaan luona voi nopeasti muuttua akuutiksi.

Kahdeksan vuoden aikana työtä on kehitetty hitaasti mutta varmasti ja tänä päivänä töissä on sairaanhoitajan lisäksi lähihoitaja sekä suunnitteilla on myös hoiva-avustajan oppisopimuskoulutus. Mallissa toteutuu yhteistyö Mediverstaan kanssa, jonka kautta hoitajat kylillä työskentelevät, sekä Jyväskylän kaupungin Oivakeskuksen kanssa, kun pääsimme mukaan palvelusetelituottajiksi kylien alueelle. Kolmantena tiiviinä yhteistyötahona on ollut pohjoisten kylien yhteistyöyhdistys, jonka hankerahoitusten kautta työtä on aiemmin päästy kehittämään ja laajentamaan.

Mediverstaan toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita kotisairaanhoidon palveluita erityisesti ikäihmisille ja toiminta on lääkärijohtoista. Työtä tehdään tiiviisti yhteistyössä myös Korpilahden terveysaseman sekä sairaala Novan päivystyksen kanssa tarvittaessa. Toisin sanoen sairaanhoitajalla on aina lääkäri saatavilla joko puhelimitse, etäyhteydellä sekä myös ihan kotikäynnille mukaan. Tämä tiivis yhteistyö onkin yksi Tikkalan mallin oleellisimmista asioista, koska kokemuksemme mukaan merkittävä osa potilaista pystytään hoitamaan kotona ja toisaalta arvioimaan näin myös jatkotutkimusten tarvetta. Akuuteissa tilanteissa hoidon tarpeen arviointi on erityisen tärkeää. Tikkalan-mallia viedään nyt Lievestuoreelle ja myöhemmin tarkoitus laajentaa muillekin haja-asutusalueille.

Tikkalan mallissa toiminnan onnistumisen edellytyksenä on ollut erityisesti se, että molemmat hoitajat asuvat alueella ja heillä on vankka tuntemus sekä alueeseen että kyläläisiin ja täten heihin on ollut helppo ottaa yhteyttä vaikka kyläkauppareissulla. Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö on ollut luonteva osa toimintamallia ja myös heihin yhteyttä voidaan ottaa hyödyntämällä erilaisia viestintäkanavia.

Hoitajilta toiminta edellyttää vahvaa ammatillista kokemusta monenlaisista hoitotyön toiminnoista sekä kykyä toimia akuutissa tilanteessa, elvytysvalmiutta, joustavuutta, yhteistyötaitoja, kykyä työskennellä haastavissakin olosuhteissa tiettömän taipaleen takana, umpihangessa, uimarannalla milloin missäkin sattuu ja tapahtuu. Lisäksi hoitajan pitää olla rohkea, luova ja innostunut. Maaseudulla kaikki ei aina suju tai toimi niin kuin oppikirjassa sanotaan.

Yksi tärkeä asia mistä olemme halunneet pitää kiinni, on se, että mennessämme kotikäynnille meillä on aikaa. Juuri sen verran kuin asiakas sitä tarvitsee käynnillä. Tarvittaessa lähdemme asiakkaan mukana lääkäriin toisiksi korviksi, mikäli omaiset eivät vastaanotolle pääse. Vuosien varrella työssä on korostunut päivystykselliset käynnit ja ikäihmisten avun tarve ja yksinäisyys. Toiveena on edelleen kehittää kylien alueella mobilisoitua yksikköä mutta jo tälläkin hetkellä meiltä löytyy sellaista koulutustaustaa ja kokemusta lähipalveluiden tuottamisesta, jollaista tulevilla hyvinvointialueilla tarvitaan.

Hanna Tiihonen, kyläsairaanhoitaja