Ajankohtaista

Kylätoiminnan pitää näkyä ja kuulua!

Blogi

Blogi I Esa Aunola

Kylätoiminnan verkosto ulottuu noin 4000 toimijan kautta valtakunnan jokaiseen kuntaan ja kolkkaan. Kun kylien lisäksi huomioidaan kaikki paikalliset asukas- ja kortteliyhdistykset, niin olemme ylivoimaisesti valtakunnan kattavin verkosto. Tämän verkoston pitää saada sille kuuluva arvostus ja olemassaolon oikeutus sekä tietenkin riittävä yhteiskunnan resurssointi.

Jotta paikalliset vapaaehtoistoimijat voivat ottaa merkittävästi vastuuta yhteisöjensä hyvinvoinnista ja jopa tuottaa niille aikaisemmin yhteiskunnan tarjoamia palveluita, tarvitaan lisää osaamista ja koulutusta. Tämä on mahdollista vain kylätoiminnalle kohdistettujen resurssien nostolla ja määrätietoisen työn kautta.

Paikallistoiminta on paljon muutakin kuin mukavaa puuhastelua laskiaisena ja makkaranpaistoa.

Suomen Kylien aloittaman laatutyön levitessä koko verkostoon, saadaan osaaminen ja tekemisen laatu nostettua tarvittavalle tasolle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi paikallistoimijoiden tekemä työ on tuotava paremmin ja näkyvämmin julkisuuteen. Tarvitsemme lisää positiivista näkyvyyttä oikeista asioista. Tästä oli hieno esimerkki Apu-lehdessä 9/2019 Jongulla on jujua eli tarinaa Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2018 kylältä.

Paikallistoiminta on paljon muutakin kuin mukavaa puuhastelua laskiaisena ja makkaranpaistoa. Kylät ovat kautta historiansa toteuttaneet arvokasta yhteisölähtöistä sosiaalipoliittista toimintaa ja toimineet oman toiminta-alueensa vastuullisena paikalliskehittämisen ”sateenvarjona”. Me emme ole vain osanneet kertoa julkisuuteen esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisystä ja ympäristövastuusta, joista paikallinen kylätoiminta on koko historiansa ajan voimakkaasti vastannut.

Vaalit lähestyvät ja jokaisen meistä on syytä vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteemme äänestämällä. Pidetään ääntä ja annetaan äänemme kokonaisvaltaisen näkemyksen omaavalle, mutta aidosti paikallista toimintaa tukevalle ehdokkaalle!

Esa Aunola
Varapuheenjohtaja
Suomen Kylät ry

Kirjoitus on julkaistu alun perin Suomen Kylät ry:n uutiskirjeessä