Ajankohtaista

Kyläkoutsit kouluttavat kylä- ja korttelitoimijoita

Uutiset

Tiedote 28.3.2023 Suomen Kylät ry

Kyläkoutsit tulevat kylä- ja korttelitoiminnan tueksi

Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla organisaatioilla on mahdollisuus tilata Kyläkoutsi kylään tai kortteliin pitämään työpajaa tai koulutustilaisuutta erilaisista aiheista. Yhteensä vajaat viisikymmentä sekä suomen- että ruotsinkielistä maaseutukehittäjää on kouluttautunut Kyläkoutsiksi. Kouluttautuneilla henkilöillä on nyt valmiudet toimia uuden valtakunnallisen konseptin Kyläkoutseina. Koulutetut ovat maakunnallisten kyläyhdistysten tai Leader -ryhmien työntekijöitä, ja heitä on lähes kaikissa maakunnassa.

Kyläneuvoja Li-Marie Santala (SILMU-kylät), joka on yksi hanketyöryhmän jäsenistä, kertoo: ”Meillä oli kesätapaaminen muutamien maakunnallisten kollegoiden kesken ja puheeksi tuli, että olisi hienoa, jos olisi valmis koulutusmateriaali eri aiheista. Olisi helppoa lähteä kyliin pitämään esimerkiksi työpajoja ja meillä olisi aina laadukas ja ajankohtainen materiaali käytössä. Siitä se sitten lähti. Nyt meillä on tuotesuojattu konsepti, Kyläkoutseja kattavasti koko Suomessa ja näin alkuun kymmenen eri aihekokonaisuutta.”

Koulutusaiheet liittyvät kylä- ja yhdistystoimintaan tavalla tai toisella. Kun tilaa kylään Kyläkoutsin, voi aloittaa esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteista, viestinnästä, varainhankinnasta tai yhdistystoimijan digitaidoista. Myös verkostoitumiseen ja vapaehtoistyöhön liittyviä kokonaisuuksia on tarjolla. Työpajoissa voi suunnitella tapahtumia tai miettiä yhdessä lisää toimintaa kylätaloon. Kyläkoutsin tuella voi tehdä omalle kylälle kyläsuunnitelman tai hankkeistaa hyvä idea, ja näin mahdollisesti saada myös rahoitusta oman kylän tai korttelin kehittämiseen.

Kyläkoutsi-konsepti on kehitetty hankkeessa, jonka toteuttivat Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella, jonka myönsivät yhteensä kahdeksan Leader-ryhmää; Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.

Konsepti on jatkossa Suomen Kylät ry:n hallinnoima ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä Kyläkoutsien, maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader -ryhmien kanssa.

Yhteystiedot/lisätiedot:

www.kylakoutsi.fi

Kyläaktivaattori Tiina Västilä, Päijät-Hämeen Kylät, 044 71 24208, info@phkylat.fi, https://www.phkylat.fi/

Kyläneuvoja Li-Marie Santala, SILMU-kylät, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, https://www.itukylat.fi/

Toiminnanjohtaja Elina Seppänen, Kymenlaakson Kylät ry, 040 184 3576 elina.seppanen@kymenlaaksonkylat.fi, https://kymenlaaksonkylat.fi/

Toiminnanjohtaja Anu Nilsson, Uudenmaan Kylät ry, 050 524 9189, anu.nilsson@uudenmaankylat.fi, https://www.uudenmaankylat.fi/

Viestintäpäällikkö, Anssi Ketonen, Suomen Kylät ry, 045 249 1162