Kyläkoutsi

Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin

Kyläkoutsi® on Suomen Kylät ry:n kylien ja kortteleiden kouluttamiseen tuotettu koulutuskonsepti. Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla toimijoilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsi pitämään info, työpaja tai koulutustilaisuus erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Tilaisuudet voidaan järjestää myös verkossa tai ruotsiksi.

Kaipaatko kouluttajaa kylä- tai korttelitoimintaan? Olemme koonneet listan Kyläkoutsi-koulutuksen käyneistä osaajista. Jokainen Kyläkoutsi arvioi oman aikataulunsa ja tilaisuuden aiheen mukaisesti valmiutensa osallistua koulutuksen vetämiseen.

 

Löydä oma kyläkoutsisi tästä!Byacoachning – expertis till byar och kvarter

Koulutusaiheita:

Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä
Viestintä on yhdistyksen toiminnan perusedellytys ja voimavara, jonka käyttäminen vaatii tietoa ja taitoa. Hyvin suunniteltu tiedottaminen on tehokasta ja nopeaa, aktivoi toimintaa, lisää tunnettuutta ja auttaa yhdistystä edistämään sille tärkeitä asioita. Tässä koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti kylien ja korttelien viestintää. Sitä miksi, miten, kenelle ja missä viestitään. Koulutus juoksutetaan läpi niin, että osallistumalla aktiivisesti ja pohtimalla jokaisen osion kohdalla liittymäpintoja oman yhdistyksen toimintaan, saa koulutuksen jälkeen erittäin hyvän ja toimivan pohjan yhdistyksen viestintäsuunnitelmaksi.

Toimintaa taloihin – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet
Kyliltä löytyy usein vähintään yksi yhteisöllinen tila, jota käytetään monipuolisesti kylän toiminnassa. Käyttömahdollisuuksien kartoittaminen ja tilojen monipuolinen käyttö on koko kylän etu. Kasvavia ylläpitokustannuksia pystytään kattamaan käyttöasteen lisäämisellä. Tässä kokonaisuudessa saa vinkkejä siihen, miten yhteisöllisestä tilasta saadaan vielä enemmän irti. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ne kylät ja korttelit, jotka pohtivat oman yhteisöllisen tilan käyttöasteen lisäämistä. Koulutuksessa keskitytään lähinnä kylien yhteisöllisiin taloihin ja tiloihin (kylätalot, seurantalot yms.) vaikkakin yhteisöllinen tila saattaa löytyä kylältä vaikkapa kyläkaupan nurkkapöydästä.

Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi
Yhdistystoiminnan perusajatuksiin kuuluu, että toiminta on vapaaehtoista. Vapaaehtoistyö koostuu tehtävästä, sen tekijästä ja tehtävän tarjoajasta eli kylästä/korttelista. Vapaaehtoistyötä on tarjolla enemmän, kuin tekijöitä, joten vapaaehtoistyö pitää osata markkinoida hyvin. Markkinointi tarkoittaa vapaaehtoistyötehtävän määrittelyä ja siitä viestimistä. Tässä kokonaisuudessa kylä/kortteli pääsee pohtimaan oman yhdistyksen vapaaehtoistyön kehittämistä.

Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa
Kylätoimintaan liittyy usein kustannuksia ja kustannusten kattamiseen tarvitaan varoja. Varoja voi kerätä monella eri tavalla sekä laatia hakemuksia eri tahoille. Koulutuksessa tutustutaan varainhankintaan monelta kannalta, herättäen samalla ajatuksia oman kylän varainhankinnan kehittämiseen.

Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun
Tässä käydään läpi digitaitojen perusteita: miten digitaitoja voi kehittää ja mitä kannattaa ottaa huomioon kylien/korttelien toiminnassa digitaitojen osalta. Tutustumme myös siihen mitä järjestelmiä, ohjelmia ja laitteistoa on hyvä olla olemassa.

Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus
Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhdessä laatima dokumentti yhteiselle suunnalle ja tekemiselle. Sen kokoamiseen kannattaa kutsua laajasti mukaan kaikki kyläläiset ja kylällä vaikuttavat tahot. Lopputuloksena syntyy kyläläisten yhteinen kehittämissuunnitelma tuleville vuosille. Tässä kokonaisuudessa käydään läpi, miten kyläsuunnitteluprosessi on mahdollista toteuttaa kylissä ja kortteleissa. Sisällössä puhutaan kylistä ja kyläsuunnitelmasta, mutta prosessi on sovellettavissa myös kortteleiden ja asukasyhdistysten toimintaan.

Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen
Hankkeiden toteuttaminen tulee lähteä konkreettisesta tarpeesta: jotain yhteisön toimintaa tukevaa asiaa halutaan kehittää yhdessä. Hanketta ei kannata tehdä hankkeen takia, vaan hankkeen tulee tuoda lisäarvoa yhteisölle.

Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet
Yhdistyksissä toiminnalla voidaan tavoitella jotain päämäärää ja vaikuttaa asioihin yhdessä. Yhdistyksen toiminnassa tulee huomioida yhdistyslain vaatimukset, mutta ei pidä unohtaa omaa visiota ja missiota miksi yhdistys on olemassa. Tässä kokonaisuudessa tutustumme yhdistystoiminnan perusteisiin kylien ja korttelien näkökulmasta.

Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa
Tässä aiheena on vaikuttaminen ja verkostoituminen yhteisön tai yhdistyksen näkökulmasta. Miten kylät tai korttelit voivat kehittää verkostoja ja vaikuttaa? Ja lisäksi mietitään mitä hyötyä vaikuttamisesta ja verkostoitumisesta on yhteisöille.

Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma
Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa keskittyä perusasioihin ja miettiä kaikki yksityiskohdat tarkkaan ennakkoon. Tapahtumien järjestäminen vaatii järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta sekä vahvaa panostusta vapaaehtoisilta. Hyvin suunniteltu tapahtuma on helppo toteuttaa tapahtumapäivänä.

Ota yhteyttä:
kylakoutsi@suomenkylat.fi

Taustatietoa Kyläkoutsista

Kyläkoutsi -osaamista kyliin ja kortteleihin -hanke oli maakuntien välinen hanke vuosille 2021-2022. Hankkeessa kartoitetettiin maakunnallisten kyläyhdistysten ja leader-ryhmien osaamista, ja luotiin uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus.

Vuonna 2021 kartoitettiin koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, vuonna 2022 kootaan koulutusmateriaali ja testattiin koulutukset testikylillä. Hankkeen tuotokset ovat koulutettujen Kyläkoutsien käytettävissä vuoden 2023 alusta alkaen.

Hanketta toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hankkeen rahoittaa Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.

Hanke on rahoitettu EU:n maaseuturahastosta.

Byacoachning – expertis till byar och kvarter

Byacoachning® är ett koncept som har utvecklats för Finlands Byar rf för att utbilda aktiva inom bya- och kvartersverksamheten. Byaföreningar och andra liknande aktörer har möjlighet att beställa en info, workshop eller utbildning av en Byacoach om olika ämnen som utvecklar verksamheten. Evenemangen kan också ordnas online.

Utbildningsämnen om ämnen som:

ABC för föreningsaktörer – Grunderna i bya- och kvartersverksamhet

Byaplanen – byns eller kvarterets gemensamma framtid

Digitala färdigheter i byar och kvarter – Föreningsverksamma får digital kompetens

Evenemangsproduktion – Ordna en lyckad bya- eller kvarterstillställning

Frivilligverksamheten i byar och kvarter – Marknadsför, rekrytera och motivera

Från idé till verksamhet – Från utvecklingsbehov till fungerande projektplan

Hur kan man få pengar för verksamheten? – Utveckla medelanskaffningen i byar och kvarter

Mer verksamhet i föreningshusen! – Möjliggör en mångsidig verksamhet i gemensamma lokaler

Påverka och skapa nätverk – Deltagande och samarbete i bya- och kvartersverksamhet

Vad hörs från byn? – Fungerande kommunikation i byar och kvarter

Kontakt:
kylakoutsi@suomenkylat.fi

Kontakta din närmaste Byacoach

Behöver du en utbildare för by- eller kvartersverksamhet? Vi har sammanställt en lista över experter som har genomgått Byacoachutbildningen. Varje Byacoach avgör själv om utbildningen enligt sitt eget schema och evenemangets ämne.

Kyläkoutsit

Etelä-Karjala
Mervi Lintunen, Etelä-Karjalan kylät ry, posti@jasky.fi

Etelä-Pohjanmaa
Tuija Takamäki, Leader Suupohja, tuija.takamaki@leadersuupohja.fi
Marita Mattila, Leader Aisapari, kylille@aisapari.net
Sanna Pihlaja, Leader Liiveri, sanna.pihlaja@liiveri.net
Jaana Sippola, Leader Kuudestaan, jaana.sippola@kuudestaan.net
Päivi Kultalahti, Leader Aisapari, paivi.kultalahti@aisapari.net

Etelä-Savo
Kirsi Blomberg, SavonLuotsi Leader ry, kirsi.blomberg@savonluotsi.fi
Essi Saarinen, Veej’jakaja ry, essi.saarinen@veejjakaja.fi
Sini Yläsaari, SavonLuotsi Leader ry, Sini.Ylasaari@savonluotsi.fi
Anne Vänttinen, SavonLuotsi Leader ry, anne.vanttinen@savonluotsi.fi
Mervi Lintunen, Järvi-Suomen kylät ry, posti@jasky.fi

Kainuu
Marjut Kyllönen, Elävä Kainuu Leader ry, marjut.kyllonen@kainuuleader.fi

Kanta-Häme
Elina Leppänen, Hämeen Kylät ry, kylaasiamies@hameenkylat.fi

Keski-Pohjanmaa
Miia Tiilikainen, Keskipohjalaiset Kylät ry, miia.tiilikainen@kpkylat.fi

Keski-Suomi
Leena Karjalainen, Leader JyväsRiihi, leena.karjalainen@jyvasriihi.fi (Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Uurainen)
Reena Laukkanen-Abbey, Keski-Suomen Kylät ry, toimisto@keskisuomenkylat.fi
Outi Raatikainen, oraatikainen@gmail.com
Jenni Tiainen, Leader JyväsRiihi, jenni.tiainen@jyvasriihi.fi (Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Uurainen)

Kymenlaakso
Elina Seppänen, Kymenlaakson Kylät ry, elina.seppanen@kymenlaaksonkylat.fi

Lappi
Annika Kostamo, Leader Pohjoisin Lappi ry, annika.kostamo@pll.fi (Utsjoki, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Inari ja Sodankylä)
Eliisa Lintula, Lappilaiset Kylät ry, lintulaeliisa@gmail.com (Sodankylä)
Pirjo Riskilä, Lappilaiset Kylät ry, pirjo.riskila@lappilaisetkylat.fi

Pirkanmaa
Hanna Alanen, hanna@yhteinenpalkane.fi
Heidi Hallongren, Leader Kantri, heidi.hallongren@kantriry.fi
Jani Hanhijärvi, Pirkan Kylät ry, info@pirkankylat.fi
Anna Kulmakorpi, Leader Pirkan Helmi, anna.kulmakorpi@pirkanhelmi.fi
Leena Saloniemi, Leader Pohjois-Satakunta, leena.saloniemi@kankaanpaa.fi

Pohjois-Karjala
Maarit Hämäläinen-Koljonen, Pohjois-Karjalan Kylät ry, pkkylat@kylat.fi

Pohjois-Pohjanmaa
Nina Kurunlahti, Nouseva Rannikkoseutu ry, nina.kurunlahti@nousevarannikkoseutu.fi
Elina Piippo, elina.piippo@ellunbileet.com
Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, esa.aunola@ppkylat.fi
Riikka Kylmäoja, Nouseva Rannikkoseutu ry, riikka.kylmaoja@nousevarannikkoseutu.fi

Pohjois-Savo
Sari Vainikainen, Pohjois-Savon Kylät ry, sari.vainikainen@pohjois-savonkylat.fi
Kerttu Lassila, Pohjois-Savon ELY, kerttu.lassila@ely-keskus.fi
Mari Kortelainen, mari.t.kortelainen@gmail.com

Päijät-Häme
Tiina Västilä, Päijät-Hämeen Kylät/Päijänne-Leader ry, tiina.vastila@paijanne-leader.fi

Satakunta
Rauni Halonen, Leader Pyhäjärviseutu, rauni.halonen@pyhajarviseutu.fi
Hanna Ruohola, Satakylät, hanna.ruohola@satakylat.fi
Leena Saloniemi, Leader Pohjois-Satakunta, leena.saloniemi@kankaanpaa.fi

Uusimaa
Anu Pekanniemi, Leader Ykkösakseli, anu.pekanniemi@ykkosakseli.fi
Anu Halme, Uudenmaan Kylät ry, anu.halme@uudenmaankylat.fi
Li-Marie Santala, SILMU-kylät/Kehittämisyhdistys SILMU ry, li-marie.santala@silmu.info (Itä-Uusimaa)
Heli Tommiska, Kehittämisyhdistys SILMU ry, heli.tommiska@silmu.info (Itä-Uusimaa)
Anette Vihanto, Kehittämisyhdistys SILMU ry, anette.vihanto@silmu.info (Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa)
Anu Nilsson, Uudenmaan Kylät ry, anu.nilsson@uudenmaankylat.fi (Länsi-Uusimaa ja Keski-Uusimaa)
Mikael Gerkman, Nylands Byar rf, Uudenmaan Kylät ry, toimisto@uudenmaankylat.fi (Uusimaa)

Varsinais-Suomi
Eeva Mettala-Willberg, Leader Varsin Hyvä, eeva.mettala-willberg@varsinhyva.fi
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry, tauno.linkoranta@vskylat.fi
Anu Pekanniemi, Leader Ykkösakseli, anu.pekanniemi@ykkosakseli.fi

Ruotsinkieliset kouluttajat
Roger Norrgård, Svenska lantbrukssällskapens förbund/Svenskfinlands byar, roger.norrgard@slf.fi (Pohjanmaa)
Nora Backlund, Svenskfinlands Byar, nora.backlund@slf.fi (Pohjanmaa)
Gunilla Wasström, Leader Pomoväst, gunilla.wasstrom@pomovast.fi (Uusimaa)
Li-Marie Santala, SILMU-kylät/Kehittämisyhdistys SILMU ry, li-marie.santala@silmu.info (Itä-Uusimaa)
Mikael Gerkman, Nylands Byar rf, Uudenmaan Kylät ry, toimisto@uudenmaankylat.fi (Uusimaa)
Anette Vihanto, Kehittämisyhdistys SILMU ry, anette.vihanto@silmu.info (Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa)

Muut
Marianne Liitelä, Suomen Kylät ry, marianne.liitela@suomenkylat.fi
Johanna Niilivuo, Suomen Kylät ry, johanna.niilivuo@suomenkylat.fi

Suomen Kylien Kyläkoutsi-asioissa yhteydenotot:
Marianne Liitelä, järjestökoordinaattori
p. 045 887 1511
marianne.liitela@suomenkylat.fi