Suomen Kylät ry

Suomen Kylät ry – Valtakunnallisesti paikallisen puolesta

Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kyläyhdistystä, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä paikallisuuden puolesta. Yhdistämme paikalliset toimijat valtakunnalliseksi verkostoksi, jossa hyödynnetään osaamista ja kehitetään yhdessä uutta.

Missiomme: Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä, jonka tavoitteena on paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen.

Päämääränämme on elinvoimaiset kylät ja asukasyhteisöt, joiden asukkailla on vaikutusmahdollisuudet oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Työkentällemme kuuluvat toimeentulon turvaaminen, hyvä ympäristö, riittävät palvelut ja asukkaiden sosiaalinen hyvinvointi.

Visiomme vuodelle 2030

Paikalliskehittäjien valtakunnallinen järjestö Suomen Kylät ry kokoaa yhteisölähtöistä kehittämistyötä tekevät, eri aluetasojen toimijat työskentelemään yhdessä paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen kattaa koko Suomen ja kaikki suomalaiset ilman maaseudun ja kaupungin rajaa. Maaseutupolitiikan rinnalla otetaan vastuuta myös sosiaali-, työvoima-, ympäristö- ja aluepolitiikan haasteista.

Jaostot reagoivat nopeasti

Kun hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa, jaostot ovat jo toimimassa. Suomen Kylät ry:ssä toimii neljä jaostoa, jotka suunnittelevat järjestömme toimintaa ja valmistelevat omaan aihepiirinsä kuuluvia esityksiä hallitukselle.

Järjestössämme toimii kuusi jaostoa: kylä-, Leader-, kortteli-, nuoriso-, turvallisuus ja kansainvälisten asioiden jaosto. Kyläjaosto keskittyy kylätoimintaan ja Leader-jaosto koostuu ympäri maata valituista Leader-ryhmien edustajista. Vuonna 2019 perustettu korttelijaosto on avaus kylä- ja korttelitoimijoiden yhteistyöhön. Nuorisojaosto on perustettu vuonna 2021. Turvallisuusjaosto on järjestön uusin jaosto. 

Jaostot reagoivat ajankohtaisiin asioihin, valmistelevat asiantuntijatapaamisia ja kehittävät järjestömme toimintaa. 

Arvot ohjaavat toimintaa

Kaikki asuvat kylissä. Siksi toimimme kaikkien alueiden, aiheiden ja ihmisten puolesta, jotta elämä paikallisyhteisössä sujuisi – miksei entistä paremmin. Toimintaamme ohjaavat arvomme:

  • Yhteisöllisyys
  • Yhdessä tekeminen
  • Paikallisuus
  • Luottamus
  • Omaehtoisuus.

Vaikuttamistyötä verkostossa

Puoluepoliittisesti sitoutumattomana valtakunnallisena järjestönä teemme yhteistyötä eduskunnan, eri ministeriöiden ja laitosten sekä keskusjärjestöjen kanssa.

Lisäksi olemme verkostoituneet laajasti myös eurooppalaisten paikalliskehittäjien kanssa ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä verkostossa. Lisätietoa tekemästämme vaikuttamistyöstä löydät Vaikuttaminen-sivulta.