Eduskunnan kylätoimintaverkosto

Eduskunnan kylätoimintaverkosto on perustettu 18.4.2017. Verkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä. Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Toimintakausi on vaalikausi. Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja ja retkiä. Verkosto laatii kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi.

Kauden 2023-2026 eduskunnan kylätoimintaverkosto

Eduskunnan kylätoimintaverkoston kolmas toimikausi käynnistyi vuoden 2023 lopulla.

Eduskunnan kylätoimintaverkoston jäsenet:

puheenjohtaja Antti Kangas (ps.) – varapuheenjohtaja Juha Mäenpää (ps.)

sihteeri Aleksi Koivisto, Suomen Kylät ry

Vesa Kallio (kesk.)
Anne Rintamäki (ps.)
Mira Nieminen (ps.)
Olga Oinas-Panuma (kesk.)
Eeva Kalli (kesk.)
Päivi Räsänen (kd.)
Eeva-Johanna Eloranta (sdp)
Jarno Limnell (kok.)
Hilkka Kemppi (kesk.)
Jaana Strandman (ps.)
Sara Seppänen (ps.)
Kaisa Garedew (ps.)
Pia Sillanpää (ps.)
Timo Heinonen (kok)
Marko Kilpi (kok)
Anders Norrback (rkp)
Ville Vähämäki (ps.)
Ritva Elomaa (ps.)
Hanna Holopainen (vihr.)
Petri Honkonen (kesk.)
Pekka Aittakumpu (kesk.)
Anne Kalmari (kesk.)
Eeva-Johanna Eloranta (sd.)
Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
Piritta Rantanen (sd.)
Paula Werning (sd.)

EDUSKUNNAN KYLÄTOIMINTAVERKOSTON SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Eduskunnan kylätoimintaverkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja, retkiä ja huvitilaisuuksia, laatia kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi.

Verkoston toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

3 § JÄSENET

Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Verkoston jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Verkostolle valitaan puheenjohtaja. varapuheenjohtaja ja sihteeri.

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Verkoston jäseniltä ei peritä liittymismaksua tai jäsenmaksua.

5 § VERKOSTON KOKOUKSET

Verkoston kokouksia järjestetään tarvittaessa.

6 § VERKOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTAVAT ASIAT

Käsitellään tarvittavat asiat.

7 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Toimintakausi on vaalikausi.