Eduskunnan kylätoimintaverkosto

Eduskunnan kylätoimintaverkosto on perustettu 18.4.2017. Verkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä. Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Toimintakausi on vaalikausi. Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja ja retkiä. Verkosto laatii kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi.

 

Kauden 2023-2026 eduskunnan kylätoimintaverkosto kutsutaan koolle 2023

Kiinnostuksesta voi olla yhteydessä toiminnanjohtaja Aleksi Koivistoon. aleksi.koivisto@suomenkylat.fi

 

Jäseniä yli puoluerajojen

Eduskunnan kylätoimintaverkoston toinen toimikausi käynnistyi syyskuussa 2019 pidetyssä kokouksessa, jossa verkoston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Katja Hänninen (vas.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Rantakangas (kesk.). Kokouksessa 4.3.2020 uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Pirttilahti (kesk). Verkoston sihteerinä toimii Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja, Suomen Kylät ry:n vpj Esa Aunola. Jäseniä verkostossa on kaikkiaan 32:

Katja Hänninen (vas) pj

Jari Myllykoski (vas)

Juha Pylväs (kesk)

Petri Honkonen (kesk)

Mikko Kinnunen (kesk)

Arto Pirttilahti (kesk) vpj

Katri Kulmuni (kesk)

Antti Kurvinen (kesk.)

Tuomas Kettunen (kesk)

Ari Torniainen (kesk)

Pekka Aittakumpu (kesk)

Anne Kalmari (kesk)

Eeva-Johanna Eloranta (sdp)

Kimmo Kiljunen (sdp)

Johanna Ojala-Niemelä (sdp)

Paula Werning (sdp)

Piritta Rantanen (sdp)

Anette Karlsson (sdp, ryhmäkanslia)

EDUSKUNNAN KYLÄTOIMINTAVERKOSTON SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Eduskunnan kylätoimintaverkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja, retkiä ja huvitilaisuuksia, laatia kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi.

Verkoston toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

3 § JÄSENET

Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Verkoston jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Verkostolle valitaan puheenjohtaja. varapuheenjohtaja ja sihteeri.

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Verkoston jäseniltä ei peritä liittymismaksua tai jäsenmaksua.

5 § VERKOSTON KOKOUKSET

Verkoston kokouksia järjestetään tarvittaessa.

6 § VERKOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTAVAT ASIAT

Käsitellään tarvittavat asiat.

7 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Toimintakausi on vaalikausi.

Antero Laukkanen (kd)

Peter Östman (kd)

Päivi Räsänen (kd)

Sari Essayah (kd)

Heli Järvinen (vihr.)

Mirka Soinikoski (vihr)

Hanna Holopainen (vihr.)

Ritva Elomaa (ps)

Lulu Ranne (ps)

Ville Vähämäki (ps)

Timo Heinonen (kok)

Marko Kilpi (kok)

Anders Norrback (rkp)

Satu Saarikivi (tietopalvelusihteeri)

Kylätoimintaverkoston materiaalipankki

Tulevaisuuden kylä – monipaikkainen Suomi webinaarin 16.9.2020 esitykset