Maakunnalliset kyläyhdistykset

Maakunnalliset kyläyhdistykset koordinoivat kylätoimintaa maakuntatasolla. Yhdistykset kattavat koko Manner-Suomen. Ne toimivat linkkinä Suomen Kylät ry:n ja kyläyhdistysten välillä, ja niiden kautta tavoitetaan maamme yli 4000 kylää.

Maakunnalliset kyläyhdistykset edistävät oman alueensa kylien toimintaa ja yhdistävät ne alueelliseksi verkostoksi. Yhdistykset edustavat omassa maakunnassaan alueensa kyliä työryhmissä ja päättävissä elimissä. Maakunnallisten kyläyhdistysten toimintaa ohjaavat maakunnalliset kylätoimintaohjelmat, jotka laaditaan noin neljän vuoden välein.