Finlands Byar

Suomen Kylät ry Finlands Byar rf – Nationellt för det lokala Finlands Byar samlar landets lokala utvecklare under ett paraply. Vi representerar cirka 4 000 byaföreningar och kommittéer, 19 regionala byaföreningar, 54 regionala Leader-grupper samt en växande grupp av sammanslutningar av byar på kommunal nivå och stadsdelsföreningar.

Vi bedriver nationellt påverkansarbete för det lokala. Vi förenar lokala aktörer till en nationell nätverk där vi utnyttjar kompetens och utvecklar nytt tillsammans.

Vår mission: Finlands Byar är en förespråkare för lokal utveckling med målet att främja välbefinnande och delaktighet för lokalsamhällen och deras invånare.

Vårt mål är livskraftiga byar och invånarsamhällen där invånarna har möjlighet att påverka utvecklingen av sin livsmiljö. Vårt arbetsområde omfattar att säkerställa försörjning, god miljö, tillräckliga tjänster och invånarnas sociala välbefinnande.

Svenskfinlands Byar svarar för den svenskspråkiga verksamheten inom Finlands Byar, sprider information på svenska och skapar nätverk för byautveckling på svenska. På Svenskfinlands Byars webbsida hittar du aktuella nyheter, material och kontaktuppgifter som stöd för byaverksamheten. 

Läs mer om aktuella nyheter på svenska här: