Leader - toimintaa neuvontaa rahoitusta

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Manner-Suomessa toimii 52 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Leader Åland -ryhmä. Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna.

Ihmisten kokoisille ideoille

Leader-ryhmät koostuvat yhdistysten, yritysten ja viranomaisten edustajista sekä alueen asukkaista. Toiminta on EU-osarahoitteista, ja paikalliset asukkaat pääsevät itse kanavoimaan rahoitusta heidän kannaltaan tärkeisiin kohteisiin. Leader-ryhmät edistävät oman alueensa paikallista kehittämistä ja aktivoivat paikallisia toimijoita – rahoitusta voivat hakea yhteisöt, yhdistykset ja pienet yritykset.

Lisää Leader-toiminnasta:

www.leadersuomi.fi

Manner-Suomessa toimii 52 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Leader Åland -ryhmä. Ryhmät allekirjoittivat yhteistyösopimukset Maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston välillä vuoteen 2027 saakka helmikuussa 2023.