Jaostot

Jaostot toimivat Suomen Kylien hallituksen tukena

Kun hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa, jaostot ovat jo toimimassa. Suomen Kylät ry:ssä toimii kuusi jaostoa, jotka suunnittelevat järjestömme toimintaa ja valmistelevat omaan aihepiirinsä kuuluvia esityksiä hallitukselle.

Järjestössämme toimii kuusi jaostoa: kylä-, Leader-, turvallisuus-, kortteli-, nuoriso- ja kansainvälisten asioiden jaosto. Kyläjaosto keskittyy kylätoimintaan ja Leader-jaosto koostuu ympäri maata valituista Leader-ryhmien edustajista. Vuonna 2019 perustettu korttelijaosto on avaus kylä- ja korttelitoimijoiden yhteistyöhön. Kyläturvallisuuteen keskittyvä turvallisuusjaosto on perustettu 2023. Jaostot reagoivat ajankohtaisiin asioihin, valmistelevat asiantuntijatapaamisia ja kehittävät järjestömme toimintaa.

Leader-jaosto
Kyläjaosto
Korttelijaosto
Nuorisojaosto
Kansainvälisten asioiden jaosto
Turvallisuusjaosto

Leader-jaosto hoitaa yhteistä edunvalvontaa

Leader-jaosto tekee Leader-ryhmien yhteistä edunvalvontaa, välittää tietoa ja ideoita ryhmien välillä sekä johtaa ja kehittää Leader-brändiä. Jaosto valitaan aina kolmivuotiskaudelle siten, että kaikki 13 jäsentä edustavat kukin omaa 3-5 ryhmän aluetta joten koko maa on edustettuna. Jäsenet pitävät yhteyttä oman alueensa ryhmiin, ja näin tieto kulkee sujuvasti ryhmien ja jaoston välillä. Jaoston kokoonpano 2021-2023:

Puheenjohtaja
Mervi Niemi-Huhdanpää, Leader Aisapari

Sihteeri
Leader-työn kehittämispäällikkö Heli Walls

Jäsenet

 • Lappi: Anne Anttila, Outokaira Tuottamhan
 • Pohjois-Pohjanmaa: Pirjo Jaakkonen, Koillismaan Leader
 • Kainuu ja Pohjois-Karjala: Maare Laakkonen, Leader Keski-Karjalan Jetina
 • Pohjois- ja Etelä-Savo: Minna Partanen, Ylä-Savon Veturi
 • Etelä-Karjala ja Kymenlaakso: Terhi Ojanen, Leader Länsi-Saimaa
 • Pirkanmaa: Eliisa Vesisenaho, Pirkan Helmi (varapuheenjohtaja)
 • Keski-Suomi: Marja Salonen, Leader Viisari
 • Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Mathias Högbacka, Aktion Österbotten
 • Satakunta: Juha Vanhapaasto, Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunta
 • Päijät- ja Kanta-Häme: Jussi Pakari, Leader Linnaseutu
 • Uusimaa: Maarit Teuri, Leader Ykkösakseli
 • Varsinais-Suomi: Pia Poikonen, Leader Varsin Hyvä

Kyläjaosto katsoo eteenpäin

Kyläjaosto katsoo tulevaan eli se seuraa kylä- asukastoiminnan kenttää laajasti ja ajan virtauksia arvioiden. Jaosto toimii Suomen Kylät ry:n hallituksen tukena tehden aloitteita ja valmistellen lausuntoja sekä sille että muille tahoille.

Kyläjaosto koostuu eri tasoilla toimivista kylä- ja asukastoiminnan edustajista. Jaostossa on edustettuna niin maakunta-, seutukunta- kuin kuntatasokin.

Puheenjohtaja
Jani Hanhijärvi, Pirkan Kylät ry

Suomen Kylien edustaja
Marianne Liitelä

Jäsenet

 • Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
 • Jani Hanhijärvi, Pirkan Kylät ry
 • Vesa Hihnala, Raution kylä (Suomen Vuoden Kylä 2022)
 • Elina Leppänen, Hämeen Kylät ry (Henna Pirkosen sijalla)
 • Marianne Liitelä, Suomen Kylät ry, jaoston sihteeri
 • Henna Pirkonen, Päijät-Hämeen Kylät, jaoston varapuheenjohtaja (äitiyslomalla 2022 alk.)
 • Pirjo Riskilä, Lappilaiset Kylät ry
 • Hanna Ruohola, SataKylät ry
 • Anita Sievänen, Valtakunnan kylähullut
 • Kenneth Sundman, SLF
 • Tuija Takamäki, Etelä-Pohjanmaa (Leader Suupohja)

Korttelijaoston tavoitteena on vahvistaa yhteisölähtöistä kehittämistä kaupungeissa

Kyläjaoston rinnalla kortteileissa toimiva korttelijaosto aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Jaoston kokoonpano yhdistää kaupunkien aktiiveja, tutkijoita ja maaseudulta tuttua Leader-osaamista, ja tavoitteena on vahvistaa yhteisölähtöistä kehittämistä kaupungeissa.

Puheenjohtaja
Pasi Mäenpää (Helsingin yliopisto)

Suomen Kylät ry edustaja
Anssi Ketonen

Jäsenet

 • Anna Evilä (Jalotus, Kerava)
 • Maija Faehnle (SYKE)
 • Heidi Hansen (Leader Sepra)
 • Henrik Hausen (Varsinais-Suomen Kylät ry)
 • Liisa Jääskeläinen (Ykkösakseli ry)
 • Kaisu Kumpulainen (Keski-Suomen Kylät ry)
 • Otto-Ville Mikkelä (Roihuvuori -seura)
 • Pasi Mäenpää (Helsingin yliopisto)
 • Kari Mäkelä (Leader Ravakka ry)
 • Katja Palonen (TEM)
 • Tuula Saari (Luoman kyläyhdistys ry)
 • Hanna-Kaisa Siimes (Kotiseutuliitto)
 • Pirjo Tulikukka (Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry)

Nuorten tulevaisuusjaosto

Maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät ovat nimenneet maakunnistaan nuoria paikallistoimijoita edustajiksi nuorten tulevaisuusojaostoon. Jaosto koostuu 17–30-vuotiaista aktiivisista nuorista. Useimmilla on kylä- tai Leader-osaamisen lisäksi kokemusta niin järjestö- kuin asuinkuntansa nuorisovaltuustotyöstä. Osa on mukana myös kuntapolitiikassa. 

Nuorten tulevaisuusjaosto valmistelee Suomen Kylät ry:n hallitukselle ajantasaisia ehdotuksia liittyen paikalliseen kehittämiseen erityisesti nuorten näkökulmasta. Jaoston toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen jaoston toimintakausi päättyy vuoteen 2023. Uusia jaostolaisia haetaan alkavalle uudelle kaudelle 2024–2026. 

Jaosto vaikuttaa myös somen kautta! Nuorten tulevaisuusjaosto löytyy Instagramista @suomenkyliennuoret 

Puheenjohtaja
Karoliina Ahtiainen, Etelä-Karjala

Suomen Kylien edustaja
Johanna Niilivuo

Jäsenet

 • Heta Ahava, Päijät-Häme
 • Karoliina Ahtiainen, Etelä-Karjala (puheenjohtaja)
 • Bohjanen Veera, Etelä-Pohjanmaa
 • Eevasisko Mehtätalo, Pohjois-Pohjanmaa (varapuheenjohtaja)
 • Nina Huuskonen-Kuusisto, Varsinais-Suomi
 • Jussi Mikkonen, Pohjois-Savo
 • Meea Niemelä, Kymenlaakso
 • Riku Pintamo-Kenttälä, Lappi
 • Emmi Sarvijärvi, Pirkanmaa
 • Venla Siltovuori, Pohjois-Karjala
 • Tia-Maria Tikkanen, Kainuu
 • Essi Tuomenoja, Häme
 • Tyyne Vuorela, Satakunta

KV-jaosto vaikuttaa ja viestittää

Suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta tunnetaan määrätietoisen työn tuloksena jo nyt kansainvälisesti aktiivisena, tuloksia aikaansaavana ja yhteistyökykyisenä verkostona. Suomen Kylätoiminta ry ja sen verkostot kaikilla tasoilla ovat kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa kehittävä ja kansainväliseen maaseutupolitiikkaan vaikuttava organisaatio.

Eurooppalainen ja erityisesti EU:n maaseutupolitiikka on hakemassa muotoaan. Sen rakenteisiin, sisältöön ja painotuksiin pitää jatkuvasti vaikuttaa. Suomen paikalliskehittäjillä on tilaisuus ja velvollisuus kansainväliseen vaikuttamiseen. Suomen kokemusta, osaamista ja tieto-taitoa kysytään kansainvälisillä foorumeilla. Suomi arvioidaankin mm. OECD:n maatutkintojen valossa maaseutupolitiikan ja paikallisen kehittämisen kärkimaaksi.

Puheenjohtaja
Reena Laukkanen-Abbey, Keski-Suomen Kylät ry

Jäsenet

 • Krista Anttila, Leader Pohjois-Satakunta
 • Maria Kaisa Aula, Ilmolahden kyläseura
 • Antonia Husberg, MMM
 • Anna Koivisto, Pohjois-Kymen Kasvu LEADER
 • Reena Laukkanen-Abbey, Keski-Suomen Kylät ry
 • Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut (komissio)
 • Eeva Liisa Nieminen, Kellokoski, EU-alueiden komitea
 • Jarkko Peiponen, Kontiolahti, VisitKarelia
 • Ellinoora Takala, Leader Aisapari ry
 • Petri Rinne, Joutsenten reitti ry
 • Kim Smedslund, EMO ry (ERCA, PREPARE)
 • Susanna Suonio, yrittäjä, Lemi
 • Maarit Teuri, Ykkösakseli ry
 • Marjo Tolvanen, Leader Sepra ry (ELARD)
 • Isa Tuuri, Leader Pohjoisin Lappi ry
 • Lumi Törmä, kyläaktiivi, Pohjois-Pohjanmaa

Turvallisuusjaosto edistää yhteistyötä ja vahvistaa kylien turvallisuustyötä

Kyläturvallisuuteen keskittyvä turvallisuusjaosto on perustettu vuonna 2023. Sen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä ja nostaa turvallisuusteemaa osaksi kylien toimintaa.

Turvallisuusjaoston työn tavoitteena on selkeyttää kylien ja paikallisten yhteisöjen roolia turvallisuustoimijoina ja lisätä yhteistyötä kyläturvallisuuteen liittyvien toimijoiden välillä. Paikallisten yhteisöjen turvallisuustyö on tärkeätä arjen turvallisuuden, häiriötilanteisiin varautumisen, yhdenvertaisuuden ja huoltovarmuuden kannalta ja turvallisuusjaosto pyrkii luomaan työlle kestävää mallia ja hankeriippumatonta jatkuvuutta. 

Puheenjohtaja
Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

Suomen Kylien edustaja
Johanna Niilivuo

Jäsenet

 • Veli-Matti Ahtiainen, SPR
 • Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry
 • Mika Gröndahl, SPEK
 • Elina Haavisto, Leader Satasilta
 • Ari Inkinen, SOSTE ry
 • Ari Korhonen, Kuntaliitto
 • Päivi Kultalahti, Leader Aisapari
 • Jari Lepistö, SM
 • Tarja Lukkari, KAMK
 • Sini Rantaeskola, Kontiolahden kunta
 • Piritta Syrjälä, Leader Aktion Österbotten
 • Satu Virtanen, MPK