Suomen Kylät on kylien, Leader-ryhmien ja kaupunginosa -yhdistysten eduntekijä ja paikallisen kehittämisen puolestapuhuja.

Suomen Kylät ry – Valtakunnallisesti paikallisen puolesta.

Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kyläyhdistystä, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä paikallisuuden puolesta. Yhdistämme paikalliset toimijat valtakunnalliseksi verkostoksi, jossa hyödynnetään osaamista ja kehitetään yhdessä uutta.

Missiomme: Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä, jonka tavoitteena on paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen.

Päämääränämme on elinvoimaiset kylät ja asukasyhteisöt, joiden asukkailla on vaikutusmahdollisuudet oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Työkentällemme kuuluvat toimeentulon turvaaminen, hyvä ympäristö, riittävät palvelut ja asukkaiden sosiaalinen hyvinvointi.

‘’ Työkentällemme kuuluvat toimeentulon turvaaminen, hyvä ympäristö, riittävät palvelut ja asukkaiden sosiaalinen hyvinvointi. ’’

Seuraa meitä somessa!