Verkosto

Paikalliskehittämistä tehdään verkostossa

Suomi on kylätoiminnan ja paikallisen kehittämisen uranuurtaja Euroopan tasolla. Toiminta pohjautuu Suomen maaseutupoliittiseen järjestelmään, jonka osana ovat Suomen Kylät ry, Leader-ryhmät, maakunnalliset kyläyhdistykset ja yksittäiset kyläyhdistykset. Kylä- ja Leader-toiminta laajentuvat jatkuvasti kaupunkeihin, joissa puhutaan asukastoiminnasta. Suomen Kylät ry:n jäseninä on myös kaupunginosayhdistyksiä, ja osa maakunnallisista kyläyhdistyksistä ja Leader-ryhmistä toimii myös kaupunginosissa. Tässä verkostossa Suomen Kylät ry edustaa paikalliskehittäjiä valtakunnallisella tasolla ja edistää toiminnan tunnettuutta.

Paikallinen kehittäminen vahvistaa osallisuutta ja demokratiaa, synnyttää uusia yrityksiä ja palveluita sekä luo uusia työpaikkoja. Sekä Leader- että kylä- ja kaupunginosatoiminnan ydinajatuksena on innostaa alueen asukkaat kehittämään omaa kotiseutuaan. Samalla luodaan yhteishenkeä, lisätään asukkaiden viihtyvyyttä ja parannetaan omaa elinympäristöä.

Pääset tutustumaan tarkemmin Leader-ryhmien, maakunnallisten kyläyhdistysten ja kaupunginosayhdistysten toimintaan niistä kertovilla sivuilla.

Työtämme paikalliskehittämisen eteen ohjaa

Paikallisuudella paremmaksi paikallisen kehittämisen ohjelma

Jäsenjärjestöt

Valtakunnalliset järjestöt

Förbundsarenan
Eläkeliitto
Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO
Maaseudun Sivistysliitto
MTK
ProAgria Keskusten Liitto
Suomen 4H-liitto
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen Nuorisoseurat
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK
Suomen Taksiliitto ry
Svenska Folkskolans Vänner
Vanhustyön keskusliitto

Yksittäiset kylä- ja kaupunginosayhdistykset

Harjurannan Kyläyhdistys ry
Heiska ry
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Hirvihaaran kyläyhdistys ry
Joensuun Kylät ry
Keminmaan Kylät ry
Keuruun Ekokylä ry
Kurkimäki-seura ry
Kuutsalo-Seura ry
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry
Kärkölän Kyläyhteisö ry
Isonkyrön Lehmäjoen Kyläyhdistys ry
Lempäälän Lastusten vesihuolto-osuuskunta
Lännen Kyläyhdistys ry
Märynummen kyläyhdistys
Onkimaan Kyläyhdistys ry
Osuuskunta Kannustava
Putkilahden Kyläseura ry
Raahen Kylät ry
Raution Kyläyhdistys ry
Sarfsalö Byaråd r.f.
Sastamalan Kylät ry
Savonlinnan Kylät ry
Soinilansalmen Kyläyhdistys ry
Tammelan Kylät ry
Teuron-Kuuslammin Kylätoimintayhdistys ry
Veskansan ry

Alueelliset järjestöt:

Leader-ryhmät

Maakunnalliset kyläyhdistykset

Muut:

Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Hämeen liitto
Keski-Suomen liitto
Kainuun liitto
Lapin liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Satakuntaliitto
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
Sydkustens Landskapsförbund rf