Vaikuttaminen

Suomen Kylät ry vahvistaa kylä- ja korttelitoimintaa, monipaikkaisuutta sekä Leader-ryhmien edun tekemistä ja lähidemokratian puolustamista. Suomen Kylät ry on alueellinen järjestö, joka pitää kylien puolia ja edistää maallemuuttoa. Puolustamme kyläkouluja, kyläkauppoja, paikallista kehittämistä ja arkielämän edellytyksiä kylissä ja kortteleissa. Lähipalveluiden puolustaminen on meille tärkeää. 
 
Vaikuttamistyöllä kylätoimintaa ja paikallista kehittämistä ohjataan tavoitteellisempaan ja tuloksellisempaan suuntaan. Toteutamme kampanjoita, tempauksia ja lausuntoja, joilla nostamme Leader– ja kyläliikkeen kantoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikutamme verkostoissa, työryhmissä ja päätäjien kanssa. Teemme sen avoimesti.   
 
Vaikutamme yli kieli- ja puoluerajojen ja teemme yhteistyötä kaikkien eduskuntapuolueien kanssa. Vaikuttamisen linjan päättää jäsenistö ja yhteiset tavoitteet on porukalla sovittu osallistavilla prosesseilla. Olemme laatineet eduskuntavaaliohjelman 2023 ja laadimme EU-vaaliohjelman keväälle 2024. Vaaliohjelman mukaisesti otamme kantaa ja jaamme tietoa. 
 
“4000 kylästä ja 53 Leader-ryhmästä kajahtaa ideoita! Kylissä ja kortteleissa tehdään vapaaehtoistyötä, jolla kehitetään paikallisyhteisöjä. Yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja ylisukupolvisuus ovat arvoja, joita Suomi tarvitsee tässä ajassa. Suomen maaseudussa on lumovoimaa. Maaseutu vetää taas väkeä. Kylistä löytyy Green Care-yrittäjiä, luomutiloja, kansallispuistoja, tuulivoimaa, kasvisproteiinia, lavatansseja, joogaretriittejä, ITE-taidetta, vientiteollisuutta, etätyöläisiä ja erilaisia suomalaisia.”  
– Suomen Kylät ry eduskuntavaaliohjelma 2023

Eduskunnan kylätoimintaverkosto

Eduskunnan kylätoimintaverkosto on perustettu 18.4.2017. Verkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä. Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Toimintakausi on vaalikausi. Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja ja opintoretkiä. Lisäksi verkosto laatii kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi.

Katso verkoston säännöt tästä.

Vahvat kansainväliset verkostot

Euroopan tasolla suomalainen kylätoiminta ja Leader-toiminta ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Suomen Kylät ry on ollut aloitteentekijä uuden eurooppalaisen yhteistyö- ja kylätoimintajärjestön European Rural Community Alliance’n (ERCA) perustamisessa. Suomen Kylät ry on ollut myös aloitteellinen pohjoismaisen kylätoimintajärjestön (HNSL) ja Leader-ryhmien eurooppalaisen järjestön (ELARD) vahvistamisessa.

Jäseniä yli puoluerajojen

Eduskunnan kylätoimintaverkoston toinen toimikausi käynnistyi syyskuussa 2019 pidetyssä kokouksessa, jossa verkoston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Katja Hänninen (vas.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Rantakangas (kesk.). Kokouksessa 4.3.2020 uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Pirttilahti (kesk). Verkoston sihteerinä toimii Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja, Suomen Kylät ry:n vpj Esa Aunola. Jäseniä verkostossa on kaikkiaan 32. Jäsenet ja lisätietoa verkostosta: Jäsenet ja lisätietoa verkostosta löydät täältä.

Vaikuttajatapaamiset

Suomen Kylät ry on maaseutu- ja monipaikkaisuusasioiden eduntekijä, joka nostaa esiin kylien roolia, monipaikkaisuuden merkitystä ja Leader-ryhmien vaikuttavuutta. Puolustamme kyliä, kortteleita ja lähidemokratiaa.

Vaikuttamistyötä tehdään osallistaen ja avoimesti. Vaikutamme niiden teemojen puolesta, jotka on porukalla päätettyjä: eduskuntavaaliohjelman, Paikallisen kehittämisen ohjelman ja hyväksyttyjen vaaliohjelmien mukaisesti. Tarjoamme päättäjille tietoa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi vahvistamme kylien yhteyttä eduskuntaan, ministeriöihin ja valtakunnallisiin järjestöihin.

Suomen Kylät ry sitoutuu avoimuuteen ja on ottanut käyttöön vaikuttamisrekisterin 26.8.2022 hallituksen kokouksen mukaisesti.

Työntekijöiden ja puheenjohtajiston vaikuttajatapaamiset julkaistaan nettisivuilla. Listaamme kansanedustajien, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa käydyt vaikuttajatapaamiset. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset. Työryhmien tavanomaisiin kokouksiin liittyviä virkamiesten tai poliitikkojen tapaamisia ei listata erikseen.

Vaikuttajatapaamiset koottuna täältä.