Ajankohtaista

Vehkataipale pelasti kyläkoulunsa aktiivisuudellaan

Uutiset

Mitä tarvitaan kyläkoulun pelastamiseksi lakkauttamiselta? Ainakin vahvaa tahtotilaa, vaikuttamisprosessin tuntemusta – ja toisinaan myös pieni onnenkantamoinen. Vehkataipaleen koulu on yksi Taipalsaaren viimeisiä kyläkouluja, joka pelastui viime keväänä täpärästi lakkautukselta. Vehkataipaleen aktiivinen kyläyhteisö puolusti kouluaan monin tavoin, ja muun muassa tämän työn ansiosta siitä tuli Etelä-Karjalan maakunnallinen vuoden kylä.

Vetoava lehti-ilmoitus oli pysäyttävä alkusoitto

Lakkauttamiskeskustelun taustalla oli, kuten yleensä, kunnan säästötavoitteet. Taipalsaaren kunta oli aikeissa siirtää oppilaat koko kunnan alueelta samaan kouluun ja lakkauttaa muut. Vehkataipaleen koulu on kuitenkin vastikään remontoitu uudenveroiseksi ja sen kyljessä sijaitsee reilu vuosikymmen sitten rakennettu liikuntahalli: kyläläiset olivat siis ymmärrettävästi hämmästyneitä ja jopa tyrmistyneitä lakkauttamispuheista. Heti lakkauttamisesityksestä seuraavana päivänä kylätalolle kokoontui 50 kyläläistä miettimään, mitä asialle voitaisiin tehdä.

Eikä toimettomiksi todellakaan jääty. Pari viikkoa lakkauttamissuunnitelmien julkistamisen jälkeen aikallislehti Etelä-Saimaan tilaajien maanantaiaamu alkoi pysäyttävästi, kun lehden kantta koristi vehkataipalelaisten laatima koko sivun ilmoitus. Siinä luki isolla ”Älkää hätiköikö”. Teksti otettiin erään koululaisen tekemästä julisteesta, joka monen kaltaisensa tavoin oli ripustettu koristamaan koulun juhlasalia; lapsetkin halusivat saada äänensä kuuluviin. Ilmoituksessa pyydettiin epäsuorasti, että päättäjät malttaisivat pysähtyä tarkastelemaan lakkauttamisen kokonaisvaikutuksia tarkemmin, eivätkä lähtisi tekemään päätöksiä hätiköidysti puutteellisten laskelmien perusteella.

 

Vehkataipale sijaitsee Suur-Saimaan kauniissa maisemissa. Kuva © Maaseutuverkosto, kuvaaja Miia Taivalantti
Vehkataipaleen vaihtoehto haki säästöjä muualta

Vehkataipaleen kyläyhdistys laati yhdessä Rehulan seudun kylien kanssa vaihtoehtoisen esityksen, jolla päästäisiin samanlaisiin säästötavoitteisiin, mutta Vehkataipaleen koulu säästyisi. Vehkataipaleen vaihtoehdoksi nimetty esitys luovutettiin kuntapäättäjille paneelikeskustelutilaisuudessa, jonne päättäjiä oli kutsuttu keskustelemaan kyläyhteisön arvosta ja yhteisöllisyyden merkityksestä. Keskustelussa ja esityksessä painotettiin sitä, että kyläkoulu on tärkeä elinvoiman ja yhteisöllisyyden lisääjä niin kouluna kuin vapaa-ajan toiminnan mahdollistajana sekä myös olennainen vetovoimatekijä Vehkataipaleen kylälle, sillä sen ja kylällä toimivan päiväkodin ansiosta kylä on houkutteleva asuinpaikka lapsiperheille.

Vehkataipaleella asuu huomattava määrä työikäistä ja koulutettua väestöä. Näin ollen heiltä löytyy tietoa ja osaamista kunnallisen päätöksenteon prosesseista, joten he osasivat valita oikeat keinot asiansa edistämiseen. Tämä ei joka kylässä ole mahdollista. Kylätoiminta mielletään usein iäkkäämmän väestön asiaksi, mutta Vehkataipaleella aktiivit ovat pitkälti nuorempaa väkeä. Yhteisöllisyyttä vaalitaan, ja lasten kasvatus on koko kylän yhteinen asia. Kylän aktiivisuus ei myöskään jää pelkkään koulun puolustamiseen: kylälle on muun muassa rakennettu talkoovoimin metsästysmaja-kylätalo, ja tapahtumat vetävät paljon kävijöitä myös lähialueilta. Seuraava projekti on hankerahoituksella toteutettava kuntoilupuisto.

 

Kuva © Maaseutuverkosto, kuvaaja Miia Taivalantti

Koulunkäynti jatkuu Vehkataipaleella myös tänä syksynä. Tilanne ratkesi dramaattiseen käänteeseen, kun selvisi, että Taipalsaaren säästösuunnitelman perustana olleet laskelmat olivatkin virheelliset. Tieto tilanteesta tuli hetkeä ennen kokousta, jossa kunnan talouden sopeuttamisohjelmaa ja samalla myös Vehkataipaleen koulun kohtaloa oli tarkoitus käsitellä. Kokous avattiin siis ilmoittamalla, ettei käsittelyä tehdäkään. Vaikka virhe laskelmissa ei pelastakaan Taipalsaarta säästötoimenpiteiltä, ne pyritään nyt kohdistamaan muualle kuin Vehkataipaleen koululle. Kyläläiset ovat helpottuneita ja onnellisia tilanteen saamasta käänteestä.

Vehkataipale kilpailee Etelä-Karjalan edustajana valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa. Se on erinomainen esikuva muille kylille, jotka kamppailevat kyläkoulujensa säilyttämisen puolesta. Vaikka onnella olikin oma osuutensa Vehkataipaleen tarinassa, oli kyläläisten periksiantamattomuus silti osoitus siitä, että on paljon, mitä pienikin kyläyhteisö voi oman tilanteensa parantamiseksi tehdä.

Vehkataipaleen kotisivut

Vuoden kylä -kilpailu