Ajankohtaista

Maaseudun kehittäminen yhdentää EU:ta – kuulumisia Euroopasta

Blogi

Viime viikolla sain olla esittelemässä EU:n maaseutumaisimman maan näkökulmaa Euroopan maaseutuparlamentin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean seminaarissa. Making rural areas the engines of a sustainable Europe -seminaarin materiaalit ovat nyt ladattavissa komitean sivuilta.

Leader ja maaseutukehitysaloitteet yhdentävät EU:ta

Seminaarissa korostuivat muun muassa maaseutukehitys vastalääkkeenä populismille, älykylien edistäminen ja yhteisölähtöinen ilmastotyö. Harvalla asialla EU:ssa on yhtä laaja kannatus kuin maaseudun elinvoimapolitiikalla (myös Suomessa 80% haluaa pitää maaseudun elinvoimaisena YLEn viime vuoden kyselyn mukaan). Leader ja muut EU:n maaseutukehitysaloitteet siis yhdentävät EU:ta ja saavat kannatusta myös Unionia kritisoivissa populistiliikkeissä.

Rahoitusta älykkäille kylille ja kaupunki-Leaderille

Seminaarissa puhunut hollantilais-MEP van Nistelrooij on tehnyt Parlamentin aluekehitysvaliokunnassa aloitteen 2,4 miljardin euron EU-panostuksesta älykkäiden kylien edistämiseksi seuraavalla rahastokaudella. Tämä tulisi jaettavaksi EAKR-rahaston kautta. Aluekehitysvaliokunta on asian jo hyväksynyt ja maaliskuun lopussa asia menee parlamentin käsittelyyn. Jos aloite menisi läpi, siitä tulisi merkittävä lisäresurssi EU:n maaseutukehittämiseen ja korvamerkintä EAKR:ään.

Rakennerahastot ovat tällä kaudella tukeneet hienosti myös Leader-tyyppisen toiminnan laajentamista uusille politiikkalohkoille. Esimerkiksi mainioita kaupunkien asukaslähtöisen kehittämisen keissejä löytyy vaikkapa Itä-Suomen kaupungeista, joissa isoilla miljoonaluokan hankkeilla on voitu tukea myös pienhankkeiden toteuttajia tuensiirtosopimuksin. Esimerkiksi Savonlinnassa rahoitusmalli on ollut: 70% ESR, 20% kaupunki, 8% hankehakijat, 2% hankkeen hallinto-organisaatio.

Ilmastoteot tehdään ohjelmien sijaan yhteisöissä

Ilmastomuutosasioista keskusteltiin ruotsalaisteini Greta Thunbergin hengessä ja todettiin, että merkittävä osa yhteisölähtöisistä ilmastoteoista tehdään muualla kuin maaseutu-, aluekehitys- ym. ohjelmissa ja hankkeissa. Suomen Kylät ry saikin kutsun liittyä eurooppalaisen yhteisölähtöisen ilmastoverkosto Ecolisen jäseneksi, jonka kautta pääsemme vaihtamaan hyviä käytäntöjä sekä osallistumaan European Day of Sustainable Communities -tapahtumapäivän järjestämiseen myös omissa kylissä ja kortteleissamme lauantaina 21.9.

Viides Euroopan maaseutuparlamentti vie verkostoitumaan Espanjaan

Suomen Kylät ry toimii tämänvuotisen Euroopan maaseutuparlamenttitapahtuman 6.-9.11.2019 tukiorganisaationa saamamme Europe for Citizens -rahoituksen turvin. Meillä on siis myös kansalaisjärjestöpuolelta hyvä vaikuttamisen paikka samaan aikaan kun EU-puheenjohtajuus tulee Suomelle heinäkuun alusta. Noin 40 Euroopan maan yhteinen maaseutuparlamentti järjestetään Espanjan Asturiasissa, jossa paikallisten Leader-ryhmien verkosto READER on kumppanimme yhdessä Espanjan kansallisen Leader-verkoston REDRin kanssa. Lisätietoa tulevasta tapahtumasta päivittyy ERP:n sivuille: https://europeanruralparliament.com/.

Suomella on tapahtumaan viiden hengen kiintiö, joten innokkaat voivat jo ilmoittaa halunsa päästä mukaan joko minulle tai Kim Smedslundille (kim.smedslund(at)suomenkylat.fi). Verkostoitumistapahtumana parlamentti on vailla vertaa, kun mukana on paljon myös EU:n ulkopuolisia Euroopan maita.

Petri Rinne
Puheenjohtaja
Suomen Kylät ry

 

 

 

 

 

 

Artikkelikuva: EESC Building, 99-101 rue Belliard, Brussels
© Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël