Ajankohtaista

Me miehet -hankkeessa on yhdessä tekemisen meininki

Blogi

Blogi I Kimmo Sainio

Suomen Kylät ry:n Me Miehet -hankkeen tavoite on kehittää ryhmätoiminnallinen malli miehille, jossa he voivat toteuttaa harrastustoimintaa, yhteisöllisyyttä, että mahdollisuutta uusiin sosiaalisiin kontakteihin. Ideana on koota harrastuksen ympärille miesryhmä, esimerkiksi luontoon, liikuntaan tai valokuvaukseen liittyen. Ryhmän jäsenten tutustuessa yhteisen tekemisen parissa paremmin toisiinsa muodostuu mahdollisuus myös syvällisempiin keskustelutuokioihin ohjaajan ja ryhmäläisten kesken.

Mediaa kiinnostaa, mutta moni mies pysyy piilossa

Maaseudun miesten aktivointi on muodostunut haastavaksi. Olemme huomanneet, että vaikka toimintaan osallistumisen kynnys on asetettu mahdollisimman matalalle, siitä huolimatta se tuntuu olevan liian korkealla.

Median ja yhteistyökumppaneiden kiinnostus hanketta kohtaan on ollut erinomaista. Monet ovat pohtineet, miksi tämänlaista toimintaa ei ole aikaisemmin toteutettu. Tästä huolimatta miesten liikkeelle saanti on osoittautunut työlääksi. Onneksi on tullut myös myönteisiä kokemuksia, kuten työhevos- ja kokkausryhmä sekä Pyhän Pietarin pojat.

Mistä johtuu, että uskallus lähteä mukaan on korkean kynnyksen takana? Syitä voi olla monia. Onko liian helppoa jäädä kotiin neljän seinän sisälle ja kuluttaa aikaa television katselulla tai pelaamalla? Riittääkö sosiaalisiksi kontakteiksi virtuaalinen todellisuus vai onko taustalla laiskuus ja viitsimättömyys? Taustalla voi olla myös se, että kun ei riitä uskallusta lähteä sosiaalisiin tilanteisiin, on helpompaa olla omissa oloissaan.

Työhevosryhmä tositoimissa.
Miehet korjaamaan kyläyhdistysten kiinteistöjä

Olemme pohtineet, miten saisimme aktivoitua kyläyhdistykset mukaan kehittämään kanssamme yhteisöllistä toimintaa, johon miehet mielellään osallistuisivat ja löytäisivät samalla paikan yhteisöstään.

Kyläyhdistyksillä on tällä hetkellä hallinnassaan melko suuri kiinteistömassa, joka vaatii jatkuvaa huolehtimista ja kunnossapitoa. Suuret peruskorjaukset ovat asia erikseen. Hankkeen aikana voimme kehittää mallin kiinteistöjen vuosikorjausryhmille, jotka voivat tehdä pienimuotoisia kiinteistöjen korjauksia. Kyläyhdistykseltä tämä edellyttää aktiivista henkilöä, joka toimisi ns. kymppinä eli työnjohtajana ja ohjaisi ryhmän toimintaa.

Ryhmään osallistuvat miehet löytynevät kyliltä. Toimintaan osallistuvalle henkilölle muodostuu mahdollisuus oppia uutta ja samalla olla mukana tekemässä hyvää, josta koko kyläyhteisö hyötyy.

Lähdetään yhdessä kehittämään uutta ryhmämuotoista toimintaa Kyläyhdistykselle sloganilla YHDESSÄ TEKEMISEN MEININKI.

Kimmo Sainio

Me miehet -hankkeen projektipäällikkö

Lisätietoa Me miehet -hankkeesta

Lisätietoa toiminnasta ja käynnissä olevat ryhmät

 

 

 

 

Info:

Me Miehet – hanketta on toteutettu Varsinais-Suomessa ja Uudenmaalla vuoden 2018 alusta. Hanke on osa Toimintakyky kuntoon 2017 – 2020 avustusohjelmaa, jossa on 20 erilaista hanketta eri puolella Suomea. Hankkeet on suunnattu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai saattaa heikentyä ja niistä viisi on suunnattu miehille.