Ajankohtaista

Mikä ihmeen älykäs kylä? Ja pari muuta hyvää kysymystä

Blogi

Kolumni I Sami Tantarinmäki

Onko kyse uudesta kielestä, uudesta todellisuudesta, uudesta tavasta tarkastella kylää? Onko se uutta maaseutua, muuntuvaa maaseutua vai jotakin maaseudun pelastamiseksi? Kaikkea tätä eli kaikkea sitä mikä auttaa kylää hyppäämään digiyhteiskunnan kyytiin, pysymään kyydissä tai olemaan kuskin paikalla.

Älykäs kylä käsitteenä on jatkumoa keskustelulle, jota älykkään kaupungin osalta jo käydään. Keskustelua, jossa älykkyys ja digitaalisuus ovat sekä trendikkäitä sanoja, annettuja sanoja että aitoa arkea. Samalla se on muutos, joka tarjoaa yhteisen kielen paikasta riippumattomaan, eri aluetasot ja osapuolet kokoavaan kehittämiseen.

Älykäs kylä ajatuksena voi olla juuri se kaivattu kannustin ja tavoite, jolla kylä saadaan uuteen nousuun. Imagotekijä, joka tarjoaa mahdollisuuden päivittää maaseutua sille tasolle missä asukkaat sen haluaisivat olevan. Älykäs kylä kylänä hakee paikkaperustaisia kehittämisratkaisuja 2000-luvun menetelmin ja näkökulmin. Tai kulkee luontaista kehittämisen tietä 2020-luvulle tultaessa.

Älykäs kylä on paikallistasolla kehityksen veturi ja kekseliäisyyden ankkuripaikka

Älykäs kylä on yhteisö, joka on aloitteellinen sekä ratkaistakseen kehityksen mukanaan tuomia haasteita, että tarttuakseen kehityksen sisältämiin uusiin mahdollisuuksiin ja edellytyksiin. Uusia arkea helpottavia ratkaisuja rakennetaan omien vahvuuksien ja valttien pohjalta digitalisaation, innovaatioiden, kumppanuuksien ja tiedon tarjoamin työkaluin.

Älykäs kylä on paikallistasolla kehityksen veturi ja kekseliäisyyden ankkuripaikka, johon panostamisella vaikutetaan ympäröivään maaseutualueeseen laajemminkin.

Älykkäät kylät ovat perusta, jolle älykkään maaseudun kehittäminen rakentuu. Kyliä, joiden avulla älykkään maaseudun kehittäminen saa kansallisestikin sisältönsä, tavoitteensa ja käytäntönsä. Myös siksi tätä Euroopan komission aloitteesta lähtenyttä teematyötä tarvitaan ja tehdään.

Haluatko oppia lisää älykkäistä kylistä? Elokuussa järjestettävässä Lokaali-tapahtumassa perehdytään älykkäisiin kyliin kirjoittajan johdolla. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan paikalliskehittäjien valtakunnalliseen tapaamiseen!

Sami Tantarinmäki

Maaseutuverkoston Älykkäät kylät -työryhmän koordinaattori
Suunnittelija, FT, Turun yliopiston Brahea-keskus
Suomen Kylät ry:n hallituksen varajäsen

Kirjoitus on julkaistu alunperin Lokaali-lehdessä.