Ajankohtaista

Kestävän kehityksen viikko kokoa ensimmäistä kertaa toimijoita eri puolilta Suomea

Uutiset

Kestävän kehityksen viikko valottaa arjen toimia kestävän tulevaisuuden tekemiseksi. Tapahtumaviikon tavoitteena on tehdä näkyväksi paikallista tulevaisuustyötä, erityisesti maaseutualueilla. Tapahtumaviikko käynnistyy maanantaina 26.9 ja kokoaa tulevaisuuden tekijöitä eri puolilta Suomea.

Tapahtumaviikko jatkaa ja on osa laajempaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoa. Se tuo kestävän kehityksen tematiikan arjen tekemisen tasolle. Viikon aikana jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä innostetaan mukaan muita toimijoita kestävän tulevaisuuden tekemiseen. Teeman esiin nostaminen juuri nyt on erityisen tärkeää.

– Vaikka yhteiskunnalliset kriisit ovat jääneet osaksi arkeamme ja tilanne on haastava, voimme tulevaisuudessa elää hyvää elämää, jos teemme sen eteen nyt työtä. Onkin tärkeää, että meillä on positiivinen tulevaisuusvisio ja ymmärrys, miten sinne kuljemme, muistuttaa Eeva Furman, joka toimii kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä.– Siinä auttaa koko Suomen kestävän kehityksen strategia. Sen kuusi muutosaluetta kuljettavat meitä tulevaisuuteen, joka huomioi ekologiset reunaehdot ja kasvattaa inhimillistä pääomaa, Furman lisää.

Kestävän kehityksen viikon tavoitteena on tuoda näkyviin erityisesti maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen roolia ja mahdollisuuksia kestävää tulevaisuutta ajatellen.

– Kestävä kehitys ei ole mystistä salatiedettä, vaan kylien perinteistä toimintakulttuuria, jossa punaisena lankana on maalaisjärki: miten teen tämän resurssiviisaasti ja muitakin ajatellen, toteaa Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry:stä, joka toimii tapahtumaviikon alueellisena kumppanina.

Paikallislähtöisten olosuhteiden, tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen ja huomioiminen politiikassa ja kehittämistoimien valmistelussa ja toimeenpanossa on kansallisen maaseutupolitiikan lähtökohta. Kestävä kehitys on läpileikkaava teema maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa, jonka puitteissa tapahtumaviikko toteutetaan.

– Paljon työtä tehdään paikallisesti kestävän kehityksen eteen, vaikka asiasta ei välttämättä puhuta kestävän kehityksen termeillä, eikä työ näy kansallisissa tai maailmanlaajuisissa mittareissa. Haluamme tehdä maaseudun kestävän kehityksen paremmin näkyväksi puolin ja toisin, kertoo maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Antonia Husberg, maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Kestävän kehityksen viikon myötä edistetään maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia arjen kestäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen viikkoa vietetään ensi vuonna valtakunnallisesti kaikissa maakunnissa, kertoo Nora Backlund, joka toimii kestävän kehityksen viikon projektipäällikkönä ja maaseutupoliittisena erityisasiantuntijana Kestävän kehityksen viikko –verkostossa.

Tapahtumaviikko järjestetään kahdeksassa maakunnassa: Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Savo ja Kainuu. Alueellinen ohjelma on katsottavissa kestavankehityksenviikko.fi -sivuilta