Ajankohtaista

Kuvakilpailu: Nyt etsitään Suomen surkeinta kylätietä!

Uutiset

Nyt etsitään Suomen surkeinta kylätietä, kuvakilpailu on alkanut! 

Mistä löytyvät surkeimmin ylläpidetyt kylätiet? Mistä löytyvät rumimmat reiät, huonokuntoisimmat tiet ja mahtavimmat montut? Onko sinun kotitiellä tuuheaa nimismiehen kiharaa? Väisteletkö päivittäin isoja kiviä? Me haluamme niistä kuvia lokakuun 2022 aikana. Tämä on kuvakilpailu. #SuomenSurkeinKylätie

Suomen Kylät ry ja Suomen Tieyhdistys ry lanseeraavat Suomen Surkein Kylätie-kuvakilpailun. Kahdeksan surkeinta kylätietä valitaan raadin toimesta yleisöäänestykseen, joka järjestetään Maaseudun Tulevaisuuden nettisivulla. Yleisö äänestää Suomen surkeimman kylätien, joka saa palkinnoksi päättäjien näkyvyyden ja järjestämme kahvituksen Suomen surkeimmalla kylätiellä.

Etsimme surkeimpiä teitä maaseudulta ja kyliltä. Kuvia käytetään eduskuntavaalivaikuttamisessa. Haluamme kertoa päättäjille maaseudun tiestön surkeasta tilanteesta. Maaseudun veronmaksajien on saatava veroilleen katetta omille kyläteille.

KILPAILUN SÄÄNNÖT:

Suomen surkein kylätie-kuvakilpailuun voi toimittaa kuvia ma 31.10.2022 saakka. Kuvien on hyvä olla otettuja vuoden 2022 aikana. Kilpailuun toimitettujen kuvien julkaisuoikeudet siirtyvät kilpailun järjestäjille Suomen Kylät ry, Suomen Tieyhdistys ry ja Maaseudun Tulevaisuus. Toimitettuja kuvia saa käyttää järjestäjien some-kanavissa, painotuotteissa ja nettisivuilla. Yhdistysten edustajat valitsevat raatina kuvista 8 surkeinta kylätietä, jotka pääsevät mukaan Maaseudun Tulevaisuuden yleisöäänestykseen marraskuussa 2022.

HAE MUKAAN!

Lähetä kuvasi sähköpostilla osoitteeseen posti@suomenkylat.fi. Varmista turvallisuus tien päällä kuvia otettaessa. Mainitse sähköpostin yhteydessä nämä kuusi kohtaa:

1. Tien nimi/numero ja kuvanottopaikka
2. Tien sijainti (kylä/kunta)
3. Kuvaajan nimi
4. Kuvaajan sähköpostiosoite
5. Miten tien huono kunto on vaikeuttanut sinun ja kotiseutusi elämää?
6. Muut terveisesi päättäjille?

 

 

Vi söker efter Finlands sämsta byväg – delta i fototävlingen!

Var kan man hitta de sämst underhållna byvägarna? Var kan man hitta de mest otäcka hålen, de mest förfallna vägarna och de häftigaste groparna? Är din hemväg som ett tvättbräde? Väjer du för stora stenar varje dag? Vi vill ha bilder på sådana vägar under oktober 2022. Det här är fototävlingen #SuomenSurkeinKylätie.

Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf lanserar fototävlingen Finlands Sämsta Byväg. De åtta sämsta byvägarna väljs ut av en jury, utgående från en omröstning bland allmänheten. Omröstningen hålls på hemsidan för Maaseudun Tulevaisuu. Allmänheten röstar fram Finlands sämsta byväg, som får beslutsfattarnas uppmärksamhet som belöning. Vi ställer till med en kaffepaus på Finlands sämsta byväg.

Vi söker efter de sämsta vägarna på landsbygden och i byarna. Bilderna används i de båda föreningarnas riksdagsvalpåverkan. Vi vill rädda byvägarna och berätta för beslutsfattarna om landsbygdsvägnätets eländiga situation. Det bor även skattebetalare på landsbygden, som också förtjänar att ha sina hemvägar i rimligt skick. Även ambulanser och räddningsmyndigheter ska kunna köra på landsbygden. Antalet vägar i dåligt skick och med lite trafik har ökat med cirka 4 000 kilometer de senaste tio åren och det har påverkat många människors vardag. Denna trend måste stoppas.

TÄVLINGSREGLER:  

 

Du kan sända in bilder till fototävlingen Finlands Sämsta Väg fram till och med måndagen den 31 oktober 2022. Bilderna ska vara tagna under 2022. Publiceringsrätten för de bilder som sänds in till tävlingen tillfaller tävlingsarrangörerna Finlands Byar rf, Vägföreningen i Finland rf och Maaseudun Tulevaisuus. Insända bilder får användas på arrangörernas sociala mediekanaler, i tryckta produkter och på hemsidor. Utgående från bilderna väljer föreningarnas representanter som jury ut de 8 sämsta byvägarna, vilka är med i omröstningen som Maaseudun Tulevaisuus ordnar under november 2022.

ANSÖKAN:

Sänd ditt foto via e-post till posti@suomenkylat.fi.  Tänk på säkerheten när du fotografering. Nämn dessa sex punkter i mejlet:

  1. Vägnamn/nummer och fotograferingsplats
  2. Vägens läge (by/kommun)
  3. Fotografens namn
  4. Fotografens e-postadress
  5. Hur har vägens dåliga skick gjort livet svårare för dig och din hemtrakt?
  6. Dina övriga hälsningar till beslutsfattarna?

Skicka din bild senast måndagen den 31 oktober 2022. Låt oss tillsammans visa byvägarnas öde för beslutsfattarna! Tävlingen arrangeras av Finlands Byar rf och Vägföreningen i Finland rf