Ajankohtaista

Suomen Kylät palkitsi ansioituneet paikallistoimijat etäyhteyksin striimattavassa palkintogaalassa

Uutiset

Tilaisuudet

Suomen Kylät palkitsi striimattavassa palkintogaalassa ansioituneita paikallistoimijoita. Gaalalähetys tehtiin poikkeuksellisesti Perniöstä entisen kunnantalon vanhasta valtuustosalista, jonne oli rakennettu usean kameran lähetysstudio.

Vuoden maaseutukasvoksi valittiin maaseudun lasten ja nuorten sivistyksellisiä oikeuksia järkähtämättömästi puolustanut Kari Lehtola.

Kari Lehtola on puolustanut maamme maaseutu- ja kyläkouluja sekä mm. kohtuullisia koulumatkoja. Lehtola on osoittautunut näkemykselliseksi, rohkeaksi ja selkeäsanaiseksi viranomaiseksi toimessaan Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastajana. Hän on tuonut esiin lainsäädännön ja päätöksenteon ristiriitaisuuksia sekä nostanut esiin ongelman, että päätöksenteossa ei riittävästi arvioida päätösten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Lehtola ei virkamiehenä kaihda lähikoulukeskusteluissa asettumista valtavirran keskittämispyrkimyksiä vastaan silloin, kun kyse on lasten oikeuksista. Hänen argumentointinsa lähikouluasioissa on selkeää, analyyttista ja johdonmukaista. Lehtola on alansa arvostettuna asiantuntijana perehtynyt näihin asioihin syvällisesti.

Kari Lehtola toimii lähikouluasioissa myös merkittävänä yhteiskunnallisena keskustelijana – muuallakin kuin Itä-Suomen AVIn alueella – ja hän on saavuttanut tässä roolissa valtakunnallista tunnettuutta. Lasten ja nuorten oikeudet sekä maaseutu ovat lähellä Lehtolan sydäntä. Kari Lehtola on toiminut erinomaisena esimerkkinä lasten oikeuksia puolustavasta viranomaisesta opetustoimen alalla.

Suomen Kylät ry on valinnut Vuoden Maaseutukasvon vuodesta 2012 alkaen, ja tunnustuksen ovat aiemmin saaneet mm. Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, REKO-ringin perustaja Thomas Snellman, tohtori Ilkka Herlin, professori Hannu Katajamäki ja kirjailija Kirsti Manninen. Maaseutukasvoksi nimetään julkisuuden henkilö, joka on toiminnallaan tehnyt maaseutua positiivisella tavalla tunnetuksi.

Vuoden maaseututoimijaksi valittiin kylä- ja yhdistystoimintaan vahvan kädenjälkensä jättänyt Heikki Konsala Pirkanmaalta.

Konsala on urallaan edistänyt alueiden välistä yhteistyötä ja hänen monipuolinen työuranssa ja useat roolit maaseudun kehittämisen parissa ovat edistäneet maaseudun kehittämisen kenttää Suomessa. Hän on ollut perustamassa useampia maakunnallisia kyläyhdistyksiä ja toiminut aktiivisesti eri yhdistysten hallitusrooleissa, kuten Suomen Kylien ja Pirkan Kylien hallituksissa. Heikki Konsala on työskennellyt yhteensä neljässä pirkanmaalaisessa Leader-ryhmässä. Konsala on työskennellyt myös Suomen Kylätoiminta ry:ssä pääsihteerinä, Leader-asiamiehenä ja Sysmän kunnassa elinkeinoasiamiehenä.

Vuoden Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi valittiin Raija Kari, joka on toiminut Veikkolan Kyläyhdistys ry:n puheenjohtajana 26 vuotta. Hän on ollut sekä Uudenmaan Kylät ry:n että Pomoväst ry:n hallituksissa. Raija Kari on pystynyt verkostoitumaan niin yrittäjien, kuntapäättäjien, virkamiesten kuin muiden yhdistysten päättäjien ja asukkaiden kanssa. Hänellä on sitkeä ja peräänantamaton tahto viedä asukkaiden kyselyissä ilmaisemat viihtyvyystoiveet ja epäkohtien korjaamisehdotukset kunnan virkamiesten tietoon rakentavasti. Hän on kyläyhdistyksen edustajana osallistunut työryhmiin, käynnistänyt kokouksia viranomaisen kanssa ja laatinut aloitteita, jotta pullonkaulat saataisiin päättäjien tietoon ja ratkaistua. Raija Kari on edistänyt Veikkolan kehitystä merkittävästi ja hänellä on kyläläisten vahva tuki ja arvostus.

Kylätoiminnan tiennäyttäjät ovat kylätoiminnassa erityisen ansioitunut henkilö, joka on pitkäaikaisella panoksellaan kehittäneet valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty aina vuodesta 1999 lähtien.

Samassa tilaisuudessa palkittiin Vuoden Kylä -kilpailun voittajakylät. Vuoden kylä on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Markkuu. Kunniamaininnat menivät Anttilanmäelle Päijät-Hämeeseen ja Vähikkälän kylälle Kanta-Hämeeseen.

Valintaraadin kokoonpano:

Petri Rinne (puheenjohtaja, Suomen Kylät), Tuomas Perheentupa (kehittämisjohtaja, Suomen Kylät), Anssi Ketonen (viestintäsuunnittelija, Suomen Kylät), Esa Aunola (varapj., Suomen Kylät; toiminnanjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Kylät), Tauno Linkoranta (kyläjaoston puheenjohtaja, Suomen Kylät; kyläasiamies, Varsinais-Suomen Kylät) ja Marjo Vistiaho (Vuoden Kylä 2019 Luoma-ahon edustaja).