Ajankohtaista

Suomen Kylät palkitsi ansioituneita paikallistoimijoita KyläAreenassa Salossa

Uutiset

Tilaisuudet

Juha Vidgren, Vuoden 2023 maaseutukasvo. Kuva: Roosa Pirinen.

Suomen Kylät ry palkitsi erittäin ansioituneita paikallistoimijoita KyläAreenan kyläkesteillä Salossa torstaina 31.8.2023. Suomen Kylät on valinnut vuoden 2023 Maaseutukasvoksi Ponsse Oy:n omistajana ja hallituksen jäsenenä tunnetun Juha Vidgrénin. Vidgren on toiminnallaan tukenut paikallista yhteisöllisyyttä ja luonut uudenlaista talkoohenkeä koko yhteisön hyväksi. Vidgrén on tukenut aktiivisesti kylän toimintaa muun muassa rakennuttamalla Rientolan kylätalon Viremällä. Seutukehittämisessä Vidgrén puhuu aidon, kuntarajat ylittävän yhteistyön puolesta ja luo uskoa niin yrittäjiin, päättäjiin kuin kuntalaisiin maaseudun mahdollisuuksiin panostamisesta. Arvonimi myönnetään henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla tuonut maaseutua myönteisesti esiin julkisuudessa.

Vuoden Paikallistoimija 2023 Eliisa Vesisenaho. Kuva: Roosa Pirinen.


Vuoden Paikallistoimijaksi valittiin Pirkanmaalla toimivan Leader-yhdistys Pirkan Helmi ry:n toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho. Vesisenaho on työskennellyt Pirkan Helmessä vuodesta 2007 alkujaan hankeneuvojana, sittemmin paikalliskehittäjänä ja vt. toiminnanjohtajana sekä nykyisin kuudetta vuotta toiminnanjohtajana. Vesisenaho on vahvasti sitoutunut Leader-työhön ja tarttuu innokkaasti uusiin mahdollisuuksiin sen eteenpäin viemiseksi. Sen lisäksi, että Vesisenaho on aktiivisesti kehittänyt Pirkan Helmen toimintaa ja verkostoitunut laajasti sen toiminta-alueella, hänen panostuksensa valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön on ollut merkittävä lukuisten erilaisten työryhmien ja jaostojen kautta. Vuoden paikallistoimija on henkilö, joka on panoksellaan ollut kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa, ja joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä.

Vuoden Nuori Paikallistoimija Ida Björkman. Kuva: Roosa Pirinen.


Vuoden Nuori Paikallistoimija on Ida Björkman Björköbyn kylästä Pohjanmaalta. Ida on toiminut pitkään vapaaehtoisena yhdistystoiminnassa ja puheenjohtajana nuorisoseurassa, tehnyt paljon näkyvää kehittämistyötä yhdistyksen ja asuinalueen hyväksi. Hän on ollut mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä, ja sitä kautta elävöittänyt kylää ja laajemmin koko aluetta.  Hän on myös hakenut aktiivisesti yhdistykselle hankeavustuksia. Vuoden Nuori Paikallistoimija kunniamaininnat luovutettiin Vilhelmiina Valtaselle Varjakan kylään Pohjois-Pohjanmaalle ja Joel Svenlinille Bosundiin Pohjanmaalle. Vilhelmiina Valtanen on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt olla vuosia mukana kyläyhdistyksen toiminnassa. Hän on ahkerasti avustanut tapahtumien valmisteluissa mainonnassa ja järjestelyissä. Hän on myös innostanut muita nuoria mukaan kylätoimintaan.  Joel Svenlin on pienen mutta erittäin aktiivisen Bosund-vene-, kalastus- ja metsästysmuseon puheenjohtaja. Hän on tehnyt yhdistyksestä projektitoimijan, joka laajentaa toimintaansa aktiivisesti luodakseen verkostoja, joissa nuoret ja vanhat voivat tehdä sukupolvirajojen ylittävää yhteistyötä.

Vuoden Leader-Kylähanke 2023 on Etelä-Savossa Jäppilässä Pieksämäellä sijaitseva Jäppilän taidekätköt -hanke. Hankkeessa toteutettiin uudeksi retkeily- ja matkailukohteeksi taidekätköjen kokonaisuus Jäppilän alueelle. Projektin aikana yhteisöllisesti toteutetut taideteokset sijoitettiin geokätkötyyppisesti eri puolille Jäppilää. Hankkeen ovat ideoineet ja toteuttaneet kyläläiset itse. Hankkeessa kehitettiin oman kylän palveluita ja hanke on toteuttanut Leader-hankkeiden periaatteet asukaslähtöisestä paikallisesta kehittämisestä. Taideteoksissa hyödynnettiin laajasti kierrätettyä materiaalia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 7000 euroa, joista tuen osuus 5600 euroa. Loput olivat yksityistä rahoitusta ja talkootyötä.

Salon Lehmirannan lomakeskuksessa järjestetyssä KyläAreena-tapahtumassa kukitettiin myös Suomen Vuoden Kylä 2023 Kangasniemen kunnan pohjoisilla kylillä sijaitseva Koittilan seutu ja kunniamaininnan saajat Keski-Suomessa Jämsässä sijaitseva Suinulan kylä ja lisäksi Kymenlaaksossa Kouvolassa sijaitseva Sippolan kylä.