Ajankohtaista

Suomen Kylät ry vaatii EU-ehdokkailta EU-euroja kylätoimintaan ja toimivaa nettiä Suomen maaseudulle

Uutiset

Suomen Kylät ry on julkaissut EU-vaaliohjelman, joka sisältää 3500 kyläyhdistyksen ja 53 Leader-ryhmän ratkaisuehdotuksia yhteisen EU:n kehittämiseen. Suomi on Leader- ja kylätoiminnan mallimaa. Suomen Kylät ry:n EU-vaaliohjelmassa linjataan, että byrokratiaa on purettava ja jokaista EU-rahoituksen hakulomaketta on tiivistettävä.  

– EU-euroilla laitamme liikkeelle ruohonjuuritason kylätoimintaa elinvoimaisen ja yhteisöllisen maaseudun puolesta. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja vahvat lähiyhteisöt ovat olemassaolon ehto maaseudun tulevaisuuden kannalta. Maaseudun alhaalta ylöspäin -kehittämisen resurssi eli Leader-rahoitus pidetään korvamerkittynä myös seuraavalla CAP-kaudella, toteaa Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Arto Pirttilahti.  

Suomen Kylät ry toivoo, että EU tunnistaa tulevaisuudessa koko Suomen erityispiirteet ja kirittää Suomen valtiotakin tekemään vahvaa ja visioivaa aluepolitiikkaa. Suomi on EU:n harvaan asutuin jäsenmaa ja EU:n toiseksi saaristoisin maa. Järjestön mielestä on tärkeää, että uuden ajan NATO-Suomi tunnistaa ja rahoittaa kyläturvallisuutta. EU:n pitkän itärajan kylissä on päästävä juhlapuheiden sanoista tekoihin. EU:n tulee kohdistaa merkittäviä ilmasto-, digitalisaatio-, ja klusterirahoitusta suurkaupunkien lisäksi myös maaseutualueille. 

– EU:n tulee varmistaa toimiva netti koko EU:n alueella. Suomi ei saa jäädä jälkeen. Toimiva nettiyhteys mahdollistaa joustavan monipaikkaisen työnteon ja digitalisaation kehityksen maaseutualueilla. Kiritämme Suomen meppiehdokkaita olemaan alueiden asialla. Liikennehankkeiden EU-euroja tulee suunnata metropolien kaupunkiliikenteen lisäksi myös maaseudun matkailu- ja lähiliikenteeseen. Kylä- ja maaseutumatkailua tukevia liikenneratkaisuja on tehtävä Suomessa tulevaisuudessa myös EU-varoin, toteaa Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto.

Suomen Kylät ry:n EU-vaaliohjelma on julkaistu www.suomenkylat.fi/eu-vaalit nettisivuilla tänään 7.5.2024.  
 
Suomen Kylät ry järjestää EU-vaalipaneelin ke 22.5. klo 17.00–18.30 YouTube-lähetyksenä. Järjestö toteuttaa kampanjan, jolla kannustetaan maaseudun asukkaita lisäämään äänestysaktiivisuutta EU-vaaleissa. Suomen Kylät ry on saanut hankerahoituksen Kyläläiset EU-päättäjiksi 2024-viestintähankkeeseen valtioneuvoston kanslian Eurooppa-tiedotukselta.  
 
Lisätietoja: 
 
Aleksi Koivisto, toiminnanjohtaja. Puh. 040-5091365 
aleksi.koivisto@suomenkylat.fi  
Arto Pirttilahti, puheenjohtaja. Puh. 050 011 4434