Ajankohtaista

Suomen Kylät ry:n strategiatyö on käynnissä

Uutiset

Suomen Kylät ry:n uuden strategian laatiminen on käynnistynyt. Tavoitteena on määritellä järjestön strategista suuntaa, arvoja ja tavoitteita, joita konkretisoidaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja erillisissä vaaliohjelmissa. NordEval Oy tukee Suomen Kylät ry:tä strategiaprosessissa.

Kevään aikana järjestetään työpajoja (kevään kyläpäivät Hollolassa), verkkotyöpajoja kyläaktiiveille, maakunnallisten kyläyhdistysten hallituksille sekä jaostoille. Syksyllä strategialuonnoksesta järjestetään lausuntokierros jäsenistölle ja marraskuun syyskokous hyväksyy strategian.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan avoin kysely Suomen Kylät ry:n jäsenistölle ja kaikille järjestön toimintaa tunteville kyläaktiiveille tarkoitettu kysely. Kyselyn avulla kerätään laajasti näkemyksiä Suomen Kylät ry:n onnistumisista, arvoista, tulevaisuuden roolista sekä työn painotuksista.

Kysely on avoinna torstaihin 25.4.2024 klo 17 saakka.

Linkki suomenkieliseen kyselyyn https://fi.surveymonkey.com/r/GSDQ5ZJ 

Avointa linkkiä strategiakyselyyn saa jakaa esim. uutiskirjeissä, sähköpostilistoilla ja some-kanavissa, myös kyläaktiiveille. Organisaatioista voi vastata useampi henkilö.

Kyselyssä ei kerätä vastaajien henkilö- tai yhteystietoja. Vastaukset analysoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa.

Lisätietoja:

Sari Rannanpää, toimitusjohtaja, NordEval Oy

sari.rannanpaa@nordeval.eu