Ajankohtaista

Suomen Kylien puheenjohtajakisa on avattu!

Uutiset

Suomen Kylät ry esittelee kaikki puheenjohtajakilpailuun ilmoittautuneet ehdokkaat. Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut ensimmäinen ehdokas, joka on Jari Koskinen. Uusi puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 2021. Koskinen on tehnyt uransa poliitikkona ja hän on toiminut mm. Kuntaliiton toimitusjohtajana. Koskinen on toiminut kansanedustaja vuosina 1996–2009 ja toimi maa- ja metsätalousministerinä Lipposen toisessa hallituksessa (2002–2003) sekä Kataisen hallituksessa (2011–2014). Vuosina 2009–2011 Koskinen oli Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäsen.

Tässä Jari Koskisen vastauksia koskien Suomen Kylien puheenjohtajuutta.

Millaisena näet Suomen Kylien roolin paikalliskehittäjäverkostossa?

Mielestäni Suomen Kylien rooli on erittäin tärkeä paikalliskehittäjäverkostossa. Vapaa kansalaistoiminta on hyvä alusta ja lähtökohta.

Kuinka tasapainoilet järjestömme moninaisten tehtävien, eri jäsenyhteisöjen ja jaostojen intressien välillä?

Erilaisten intressien välillä tasapainoilu on normaalia ihan missä tahansa organisaatiossa. Keskustelujen kauttahan ne linjaukset tehdään ja hallitus viime kädessä päättää resurssien kohdentamisesta.

Miten lisäisit Suomen Kylien järjestöyhteistyötä?

En tiedä mitä yhteistyötä tällä hetkellä tehdään. Varmaan pitää hahmottaa tärkeimmät kumppanit, joilla on samanlaisia tavoitteita. Ja sen jälkeen syventää yhteistyötä.

Kuinka lisäisit toiminnan laatua ja vaikuttavuutta, toimijoiden osaamista ja sitä kautta valtionavun ja muun paikalliskehittämisen rahoituksen määrää?

Laatua, vaikuttavuutta ja osaamista voi lisätä koulutuksella, malleja hakemalla muualta ja tekemällä hyvää seurantaa. Lisärahoituksen saamiseksi pitää olla näyttöjä onnistuneista projekteista.

Miten kehittäisit ja vahvistaisit yhdistyksen kuntayhteistyötä?

Kuntayhteistyötä pitää tehdä joka tasolla. Valtakunnan tasolla Kuntaliiton kanssa, maakunnissa maakuntaliittojen kanssa ja paikallistasolla kuntien kanssa. Kuntapäättäjistä pitää löytää avainhenkilöt ja ne, jotka jo nyt ovat kyläaktiiveja.

Miten järjestön tunnettuutta voisi kasvattaa?

Tunnettuuden kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä. Siinä pitää olla johdonmukainen ja sen pitää olla suunniteltua. Miten ja missä viestitään, kenelle viestit halutaan kohdentaa jne. Tapoja on monia, mutta pitää olla tieto nykytilasta, jotta voi suunnitella tulevaisuutta.