Ajankohtaista

Vetoomus paikallisen kehittämisen Leader-rahoituksen nostamisesta

Uutiset

Kannanotot

Vetoomus 29.1.2021

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien ja yhdistysten hankkeisiin. Toiminta kehittää suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta aitojen tarpeiden pohjalta. Leader-ryhmät aktivoivat, innostavat, tiedottavat, kouluttavat sekä toimivat hankkeiden toteuttajien apuna antaen heille ilmaista neuvontaa. Ryhmät toteuttavat myös omia hankkeita toimien näin itsekin merkittävinä aluekehittäjinä ruohonjuuritasolla.

Suomessa on toteutettu Leader-toimintamallia menestyksekkäästi jo 25 vuoden ajan. Toiminnasta on vuosien varrella karttunut hyviä kokemuksia sekä paljon kiitosta kentältä. Leader-tuilla on muun muassa kunnostettu kylätaloja, hankittu harrastusvälineitä lapsille ja nuorille, tuettu ikäihmisten palveluita, autettu yrityksiä investoimaan ja siten luomaan uusia työpaikkoja sekä luotu infraa esimerkiksi matkailua varten. Leader-toiminta on herättänyt maaseudun ihmisiä näkemään kotiseutunsa mahdollisuudet ja innostanut heitä hyödyntämään niitä. Talkootyötä on tehty hankkeissa miljoonia tunteja, ja tuhannet yritykset ovat kehittäneet toimintaansa.

Maaseutu elää tällä hetkellä globaalin pandemian myötä uutta mahdollisuuksien aikakautta, jolloin on tärkeää edelleen jatkaa maaseudun kehittämistä ja maaseudulla asuvien ihmisten monipuolista tukemista.

Leader-tuet kohdistuvat suoraan ruohonjuuritasolle aitoihin, paikallisiin kehittämistarpeisiin. Kyseessä on siis todellinen alhaalta ylöspäin -kehittämistyökalu. Tuet, joita myönnetään esimerkiksi paikallisille yrittäjille, yhdistyksille, kunnille ja oppilaitoksille, saadaan moninkertaisesti takaisin hyvinvoinnin ja lisääntyneen elinvoiman muodossa. Pienillä Leader-hankkeilla on iso vipuvaikutus suomalaisella maaseudulla.

Suomi on pitänyt aina Leader-toimintaan antamansa kansallisen rahoituksen EU-säädösten edellyttämällä minimitasolla eli viidessä prosentissa. Monet muut EU-maat, kuten Viro, ovat tukeneet kansallisesti Leader-toimintaa suuremmalla tukiprosentilla, jotta tehokkaan Leader-toiminnan jatkuvuus on pystytty takaamaan. Suomi tulee myös saamaan tulevalla ohjelmakaudella maatalouden ja maaseudun kehittämisen EU-rahoitusta enemmän kuin aiemmin, joten on perusteltua nostaa myös Leader-toimintaan annettavaa rahoitusta. Leader-ryhmille avautuu uudella CAP-kaudella uusia tehtäviä, kuten Älykkäät kylät, pienimuotoinen maatalous ja koronapandemia- elvytys. Suomen 55 Leader-ryhmää vetoavat, että Suomi kohdistaisi kansallisesta CAP27-strategian maaseuturahaston osuudesta 10 prosenttia Leader-toimintaan.

Juhlapuheissa usein kehutaan suomalaista Leader-toimintaa sekä kiitellään ahkeria paikallisen tason kehittäjiä ja rohkeita yrittäjiä. Tämän kiitollisuuden tulee näkyä myös konkreettisesti kansallisen tuen osuudessa. On aika osoittaa luottamusta ja arvostusta suomalaista Leader-toimintaa kohtaan. Vetoamme vahvasti kansanedustajiin, jotta Suomi nostaisi Leader-toiminnan kansallista tukiprosenttia 10 prosenttiin, jotta Leader-ryhmät voivat jatkossakin toimia koko Suomen kehittämisen tukena. Maaseutupolitiikan neuvosto esittää kannanotossaan 2018 koskien CAP27-uudistusta, 10 prosentin rahoitusosuuden käyttöönottoa.

Suomen Leader-ryhmien puolesta, Suomen Kylät ry:n Leader-jaosto