Hallitusohjelma

Tavoitteena on saada kylille tärkeät teemat mukaan hallitusohjelmaan

KANSALLINEN ETÄTYÖSTRATEGIA – OSAAJIA KOKO SUOMESTA 

Idea: Etätyö lisää hyvinvointia, se helpottaa arkea ja se on suomalaisten suosima tapa tehdä työtä. Etätyön tuki vaatii koordinointia ja tutkimusta. Jopa 40 % suomalaisista voi tehdä etätyötä. Tarvitaan kansallinen etätyöstrategia. Teemme Suomesta etätyön mallimaan maailmassa. Etätyö tuo maaseudulle osaajia, helpottaa yritysten osaajapulaa ja tuo valtion kiinteistömenoihin säästöä.  

Esitys hallitusohjelmaan: Laaditaan kansallinen etätyöstrategia. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääminen tuottaa mahdollisuuden sopeuttaa valtion kiinteistö- ja toimistomenoja.   

MAASEUDUN LÄHIKOULULISÄ – KYLÄKOULUJEN TÄSMÄTUKI KUNNILLE 

Idea: Alueelliset erot lasten välillä uhkaavat kasvaa PISA-tutkimuksissa. Maaseudun lasten mahdollisuutta lähikouluun on tuettava. Kannustinraha olisi vahva viesti kuntapäättäjille: ei lakkauteta elinkelpoisia kyläkouluja säästösyistä. Kunnat eivät ole saaneet eurokonsulttien lupaamia säästöjä kyläkoulujaan lakkauttamalla. Lähikoululisää kannustaisi kuntia kehittämään lähi- ja kyläkouluja. Satsaus tukisi lähikouluperiaatetta. 

Esitys hallitusohjelmaan: Toteutetaan maaseudun lähikoululisä. Varataan 2023–2027 aikana 10 miljoonan määräraha maaseudun lähi- ja kyläkouluille, joka poistaa alueellista eriarvoisuutta oppilaiden välillä.   

KYLÄPALVELUBUSSIT LIIKKEELLE – KUSTANNUSTEHOKKAITA SOTE-PALVELUJA 

Idea: Kyläpalvelubussien investointiavustusta kokeillaan liikkuvien ja ennaltaehkäisevien sote-palveluiden kehittämistä varten. Kustannustehokas Mallu -kyläpalvelubussi toimii jo Etelä-Karjalassa. Investointiavustus tehtäisiin kuten kirjastoautoissa: ministeriö maksaa kannustinrahan ja hyvinvointialue investoi. Kyläpalvelubussi on kustannustehokas malli. Vähemmän kuskaamista Kelalle tai omaisille, kun sote-bussi ottaa kylämummojen labrat, verenpaineet ja kyläkoululaisten terveys- ja hammastarkastukset.  

Esitys hallitusohjelmaan: Toteutetaan kokeilu liikkuvista sote-palveluista maaseudulla. Toteutetaan kyläpalvelubussien investointiavustus. Määräraha: 3 miljoonaa euroa.   

 

Nuorten hyvinvointi ja osallisuus maaseudulla – 5 nostoa hallitusohjelmaan

1. Puretaan alueellisia oppimiseroja: maaseudun lähikoululisä
2. Ohjausta ja tukea – myös maaseudun nuorille?
3. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus, osaajapulan pelastajat
4. Suomen harrastamisen malli, myös kuljetusoppilaille ja maaseudun nuorille
5. Nuorten Suomi: alueellinen opintolainahyvityskokeilu ja Suomen sisäinen vaihto-ohjelma.

1. Elävät kyläkoulut – maaseudun lähikoululisä

Haaste: Alueelliset erot lasten välillä uhkaavat kasvaa PISA-tutkimuksissa. Maaseudun lasten mahdollisuutta lähikouluun on tuettava. Kannustinraha olisi vahva viesti kuntapäättäjille: ei lakkauteta elinkelpoisia kyläkouluja säästösyistä. Kunnat eivät ole saaneet eurokonsulttien lupaamia säästöjä kyläkoulujaan lakkauttamalla. Satsaus tukisi lähikouluperiaatetta.

Esitys hallitusohjelmaan: Toteutetaan maaseudun lähikoululisä. Varataan 2023–2027 aikana 10 miljoonan määräraha maaseudun lähi- ja kyläkouluille, joka poistaa alueellista eriarvoisuutta oppilaiden välillä.

2. Ohjausta ja tukea – myös maaseudun nuorille!

Haaste: Koulupsykologien ja mielenterveyspalveluiden saatavuus maaseudun nuorilla heikompaa. Ohjaamo-toimintaa tehtiin vain 20-70 kunnan alueella. Nyt 1.1.2024 alkaen vastuuta kuntien työllisyyspalveluille. Valtio ei voi jatkossa rahoittaa palvelua, joka jättää monet maaseudun nuoret ulkopuolelle.

Esitys: Vahvistetaan lasten oikeuksia ja tuetaan maaseudun nuorten oikeutta saavutettaviin palveluihin. Nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä tuetaan tuomalla maaseudulle Ohjaamo-toimintaa. Kuntien työllisyyspalveluiden järjestämisessä varmistetaan Ohjaamo-toimintamallin aloittaminen.

3. Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden laatu ja saavutettavuus

Haaste: Kestävän siirtymän investoinnit ja tehtaat tulevat maakuntien Suomeen. Ikäluokat pienenevät ja moni joutuu jo 2. asteella muuttamaan pois kotoa. Osaajapula nousee.

Esitys: Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta vahvistetaan maaseudulla. Palveluverkko pidetään laajana, jotta maaseudun osaajapulaa voidaan ratkaista. Pienten lukioiden lisää kehitetään kohti maaseudun lukioverkkoa tukevaa saavutettavuuslisää.

4. Suomen harrastamisen malli, myös kuljetusoppilaille ja maaseudun nuorille

Haaste: Harrastustakuu ja satsaukset koulupäivän yhteydessä oleviin harrastusmahdollisuuksiin uhkaa kasvattaa alueellisia hyvinvointieroja. Harrastamisen Suomen mallin yhdenvertaisuuden parantaminen olisi tärkeää, tässä suunnittelussa alue-eroja ei tarkasteltu riittäväksi. “Harrastustoiminta on ollut mahdotonta, kun suurin osa oppilaista on koulukyytien piirissä.” Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä OKM 21.4.2023 https://lapsiasia.fi/-/-kirjelma_harrastamisen-suomen-malli

Esitys: Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen. Harrastamisen Suomen mallia kehitetään huomioiden alueelliset erot ja koulutusoppilaiden mahdollisuudet osallistua mukaan toimintaan.

5. Osaajat liikkeelle: alueellinen opintolainahyvityskokeilu ja Suomen sisäinen vaihto-ohjelma.

Haaste: Suomi elää kuplissa. Nuorisotyöttömyys on kaupungeissa suurempaa ja maaseudulla on työvoimapulaa. On keksittävä porkkanoita ja kannusteita, kuinka nuorten liikkuvuutta kotimaassa tuettaisiin.

Esitykset hallitusohjelmaan: 1) Toteutetaan alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu, joka kannustaa korkeakoulutettuja nuoria maallemuuttoon ja purkaa maaseudun osaajapulaa. 2) Toteutetaan Suomen sisäinen vaihto-opiskeluohjelma nuorille. Kalliosta mennään Kuhmoon ja itärajalta vaihdetaan Pohjanmaan ruotsinkieliseen saaristoon. Savosta Saamenmaalle ja tutustumaan oman kotimaan moninaisuuteen.

Lisätietoja: Aleksi Koivisto, toiminnanjohtaja, Suomen Kylät ry aleksi.koivisto@suomenkylat.fi puh. 040 5091365

 

Lue lisää kylien nostoja ja ideoita hallitusohjelmaan: 

Lue kaikki vaaliteesit tästä linkistä!