Maalle asumaan

Hyvinkään kylät/Hyvinkään kyläasiain neuvottelukunta

Asumaan Hyvinkään kyliin!?!? Tarkista linkistä vapaana olevat tontit Hyvinkään kyläalueilta ja tule tutustumaan Hyvinkään kyliin, sekä virtuaalisesti, että paikan päälle!

Sivusto, josta linkki tarjolla oleviin tontteihin

Kanava: https://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/tontit/yksityiset-tontit/ https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/asuminen-ja-ymparisto/asukasyhdistykset-ja-kylatoiminta/liitteet/hyvinkaan-kylat-kartalla.pdf