Maalle asumaan

Muurasjärvi

Esittely Muurasjärven kylästä asuinpaikkana.

Kanava: https://www.muurasjarvi.fi

https://www.instagram.com/visitmuurasjarvi/

Muuttajan yhteyshenkilö: Martti Mäkelä, p.0407058543, martti.makela@pp7.inet.fi