Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä paikallisen puolesta. Yhdistämme paikalliset toimijat valtakunnalliseksi verkostoksi, jossa hyödynnetään osaamista ja kehitetään yhdessä uutta.

Päämääränämme on elinvoimaiset kylät ja asukasyhteisöt, joiden asukkailla on vaikutusmahdollisuudet oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Työkentällemme kuuluvat toimeentulon turvaaminen, hyvä ympäristö, riittävät palvelut ja asukkaiden sosiaalinen hyvinvointi.

Arvot ohjaavat toimintaa

Kaikki asuvat kylissä. Siksi toimimme kaikkien alueiden, aiheiden ja ihmisten puolesta, jotta elämä paikallisyhteisössä sujuisi – miksei entistä paremmin. Toimintaamme ohjaavat arvomme:

  • Yhteisöllisyys
  • Yhdessä tekeminen
  • Paikallisuus
  • Luottamus
  • Omaehtoisuus.
Jaostot reagoivat nopeasti

Kun hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa, jaostot ovat jo toimimassa. Suomen Kylät ry:ssä toimii kolme jaostoa, jotka suunnittelevat järjestömme toimintaa ja valmistelevat omaan aihepiirinsä kuuluvia esityksiä hallitukselle.

Järjestössämme toimii kolme jaostoa: kylä-, Leader- ja kansainvälisten asioiden jaosto. Kyläjaostossa on edustajia sekä kylä- että kaupunginosatoimijoista, ja Leader-jaosto koostuu ympäri maata valituista Leader-ryhmien edustajista. Jaostot reagoivat ajankohtaisiin asioihin, valmistelevat asiantuntijatapaamisia ja kehittävät järjestömme toimintaa.

Vaikuttamistyötä verkostossa

Puoluepoliittisesti sitoutumattomana valtakunnallisena järjestönä teemme yhteistyötä eduskunnan, eri ministeriöiden ja laitosten sekä keskusjärjestöjen kanssa. Lisäksi olemme verkostoituneet laajasti myös eurooppalaisten paikalliskehittäjien kanssa ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä verkostossa. Lisätietoa tekemästämme vaikuttamistyöstä löydät pudotusvalikosta.