Ajankohtaista

Herttainen Sydänmaa hurmaa yhteisöllisyydellään

Uutiset

Eurajokelainen Sydänmaa on vuoden satakuntalainen kylä. Sympaattisessa noin sadan viidenkymmenen asukkaan kylässä toimitaan yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen ja pyritään kasvattamaan kylän asukasmäärää hiotulla brändäyksellä.

Uusi kyläkoulu yhteisellä panoksella

Toiminnan keskiössä ovat keskenään yhdistyneet kylä- ja pienviljelijäyhdistys, joiden alaisuudessa toimii myös kyläkoulun vanhempaintoimikunta. Noin kolmenkymmenen oppilaan kyläkoulu onkin kylän todellinen sydän, jonka eteen kyläläiset ovat yhdessä paiskineet töitä. Kun vanhassa kyläkoulussa todettiin vuonna 2017 lattiasieni, kyläyhdistys otti heti aktiivisen asenteen koulun kohtalon päätöksentekoprosessissa. Yhdistys antoi jokaiselle kyläläiselle mahdollisuuden kertoa mielipiteensä ja välitti viestiä eteenpäin kuntapäättäjille. Kyläkouluasiaa pidettiin myös runsaasti esillä mediassa. Lopulta kunnassa päädyttiin kyläläisten toiveen mukaiseen ratkaisuun, jossa vanha koulu purettiin ja tilalle rakennettiin uusi. Kyläläiset olivat prosessissa mukana muun muassa pelastamalla tavaroita vanhan koulun vintiltä, järjestämällä uuden koulun saapumisen kunniaksi juhlaseremonian sekä osallistumalla koulun pihasuunnitteluun. Lisäksi vanhan koulun vintin pelastetuista ikkunoista rakennettiin uusi maamerkki, lyhty, joka sijaitsee kylän paraatipaikalla koulun pihassa.

Kylään on myös pitkään toivottu kevyenliikenteen väylää, joka parantaisi lasten koulumatkan turvallisuutta. Pitkään jatkuneiden sisäisten neuvotteluiden ja erilaisten vetoomusten jälkeen Eurajoen kunta myönsi rahoituksen pyörätien suunnitteluun ja toteutukseen. Kyläläisten aktiivisuus näytteli tässäkin prosessissa merkittävää roolia muun muassa maanomistajien kanssa käydyissä lupaneuvotteluissa.

 

Sydänmaan uusi kyläkoulu ja lyhty.
Historia näkyväksi modernein keinoin

Sydänmailla vaalitaan myös historiaa. Kyläyhdistys järjesti yhteistyössä Otsolan kansalaisopiston, Eurajoen vapaa-aikalautakunnan ja Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen kanssa muistelupiiri-kurssin, jonka lopputuotoksena syntyi useampi kylän historiasta kertova lyhytelokuva. Yhtenä osa-alueena muistelupiirissä oli vanha kyläkoulu, joka taltioitiin oppilaiden toimesta videolle ennen purkua. Toinen merkittävä aihe oli vanhojen paikannimien sijoittaminen kartalle. Muistelupiireistä innostuttiin niin, että niitä jatkettiin vielä kurssin loputtuakin, ja niiden pohjalta on tekeillä kylän historiasta kertova kirjanen. Historiaa halutaan tehdä näkyväksi muun muassa elvyttämällä vanhoja paikannimiä takaisin puhekieleen, ja sitä varten on suunnitteilla oma ”turistitaulu”, jossa paikannimet näkyvät kartalla. Taulun olisi tarkoitus kertoa paikannimien lisäksi myös kylän läpi kulkeneen keskiaikaisen ruumistien historiasta.

Yksi kylän vahvuuksista on aktiivinen tiedottaminen ja erilaisten medioiden haltuunotto. Sydänmaa haluaa näkyä ja kuulua oman kylän lisäksi myös laajemmin Eurajoen ja Satakunnan alueella. Perinteisten ilmoitustaulujen ja tolppailmoitusten lisäksi kylän asioista tiedotetaan sen omilla verkkosivuilla, Facebookissa ja Instagramissa. Käytössä on myös sähköpostilista, jolle voi liittyä kuka tahansa, sekä kyläyhdistyksen jäsenlehti Tähkä. Sydänmailla on myös oma YouTube-kanava, jossa on julkaistu muun muassa muistelupiirien tuloksena syntyneet lyhytelokuvat sekä muita kylästä kertovia videoita. Löytyypä sieltä kyläkoululaisten tekemä ja esittämä Sydänmaa-räppikin.

 

Sydänmaan kylän asukkaat muodostivat sydämen. Kuva: Tomi Glad
Positiivisella brändäyksellä houkutellaan uusia asukkaita

Kyläyhdistys on määrittänyt Sydänmaalle arvot, ”neljä yytä”, joihin kaikki toiminta perustuu. Keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys sekä yhteistyö ja avunanto. Yhdessä tekemiseen erilaisten talkoiden ja tapahtumien muodossa on Sydänmailla totuttu. Naapureiden auttaminen on itsestäänselvyys, ja kyläyhdistyskin tarjoaa helpotusta arkeen lainaamalla erilaisia maatalouskoneita kyläläisten käyttöön. Uusin hankinta on klapikone, joka saatiin Vuoden maakuntakylä -kilpailun voittorahoilla. Kyläläiset toteuttivat sen avulla tilataideteoksen, polttamalla taiteillun sydämen. Kyläyhdistyksellä on myös vuokramökki, jota kunnostetaan talkoovoimin ja jota sekä kyläläiset että ulkopuoliset saavat vuokrata.

Sydän-teema näkyy joka puolella ja on osa Sydänmaan brändiä. Yhdeksi kylän arvoista on määritelty yhteiset tavoitteet, joihin kuuluu asukasluvun kasvattaminen, jotta voitaisiin turvata kyläkoulun tulevaisuus. Kylä pyrkii siis houkuttelemaan erityisesti uusia lapsiperheitä asukkaikseen, ja brändäyksellä sekä positiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla on tässä suuri merkitys. Uusille asukkaille on myös suunniteltu tervetuliaispaketti, johon kuuluu infokirje kylän toiminnasta, oman yhteyshenkilön yhteystiedot sekä pieni lahja. Näin saadaan uudet kyläläiset heti mukaan eikä ketään jätetä yksin, kuten kylän neljäs ja viimeinen arvo julistaa.

Lämmin ja sydämellinen yhteishenki oli se peruste, joka siivitti Sydänmaan vuoden maakuntakylä –kilpailun voittoon. Kylä on mukana myös valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa, jonka voittaja valitaan elokuussa. Sydänmaata voidaankin perustellusti kutsua Satakunnan ja pian ehkä koko Suomenkin sydämellisimmäksi kyläksi.

Sydänmaan kylän verkkosivut

Valtakunnallinen Vuoden kylä -kilpailu