Ajankohtaista

Rikkaveellä kotoutetaan ja panostetaan ympäristöön

Uutiset

Tänä päivänä kaksi paljon puhuttavaa ajankohtaista teemaa ovat ympäristöasiat sekä monikulttuurisuus. Maaseudulla on tärkeä rooli niin ympäristöystävällisten ratkaisujen etsimisessä kuin myös maahanmuuttajien kotouttamisessa Suomeen. Rikkaveen kyläyhdistys Pohjois-Karjalassa on uranuurtaja kummassakin. Yhdistys on muun muassa koordinoinut ekologisen olkipaalitalon rakennusprojektin sekä ollut aktiivisesti mukana Outokummun kaupungin kotouttamishankkeissa.

Olkipaalitalo on tulevaisuuden ratkaisu 

Rikkaveen kyläyhdistys toimii kolmen kylän, Rikkarannan, Lähtevän ja Kuminvaaran kylien alueella. Yhdistyksen nimi tulee kyliä reunustavasta Rikkaveden järvestä. Kylien parisataa vakituista asukasta sekä kaikki kesäasukkaat ovat tervetulleita mukaan kyläyhdistyksen toimintaan. Yhdistys järjestää kyläläisille aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja kursseja. Tärkein yhteistyökumppani on Outokummun kaupunki, johon yhdistyksen kattama alue kuuluu.

Rikkaveteläiset arvostavat kyliään ympäröivää luontoa ja haluavat pitää siitä huolta. Kylien alue toimii laskelmien mukaan hiilinieluna  paikallisen asutuksen lisäksi myös noin kahdelletuhannelle helsinkiläistaloudelle. Kyläyhdistyksenkin toiminnassa näkyy ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys. Hyvä esimerkki tästä on vuonna 2013 pystytetty olkipaalitalo, joka rakennettiin kylätalon pihapiiriin vanhan kanalan tilalle. Olkipaalitaloa käytetään kokoontumis- ja juhlatilana, ja sen rakentamiseen käytettiin yli 2000 talkootyötuntia. Asiantuntemus rakennusprojektiin saatiin kokonaan omien kylien alueelta, kuten myös rakennusmateriaalit.

Olkipaalirakentaminen on ympäristöystävällinen rakennustapa monestakin syystä. Olki on hyvä eriste, jonka tuottaminen aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin esimerkiksi kivivillan, jota usein käytetään eristeenä. Oljen käyttäminen rakennusmateriaalina myös estää sen hajoamisen, jolloin siinä oleva hiili ei muodosta kasvihuonekaasuja. Rikkaveen olkipaalitalo säästää ympäristöä toistaiseksi myös sähköttömyydellään. Sähköt on kuitenkin tarkoitus hankkia aurinkopaneeleiden avulla.

Olkipaalirakentaminen sopii Suomen olosuhteisiin mainiosti, mutta on kuitenkin vielä harvinaista. Rikkaveen kyläyhdistys näyttää olkipaalitalollaan siis tärkeää esimerkkiä, ja rakennusprojekti herättikin paljon kiinnostusta. Talo on valmistuttuaankin mielenkiintoinen nähtävyys, ja sen rakentaminen tuotti paljon sosiaalista pääomaa muun muassa vahvistuneen yhteisöllisyyden muodossa.

 

Rikkaveen kyläyhdistyksen olkipaalitalo
Monikulttuurisuus kiinnostaa

Rikkaveen kyläyhdistyksen kylät ovat olleet mukana hankkeissa, joissa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista. Vastikään päätökseen tullut Kotona Okussa -hanke toteutui käytännössä niin, että opetushallituksen myöntämällä apurahalla palkattiin ulkopuolisia opettajia opettamaan suomea alueen maahanmuuttajille. Yhdessä tehtiin myös erilaisia retkiä. Kielenopetuksessa oli auttamassa kymmenkunta vapaaehtoista, jotka muun muassa hoitivat lapsia tai auttoivat lukemisessa. Hankkeen päätyttyä kielitapaamisia on jatkettu Maaseudun Sivistysliiton Osallisuus kotouttaa -hankkeen kautta.

 

Monikulttuurisen YstäväKahvilan valmistelua

 

Rikkaveen kyläyhdistyksen kylät on yhdessä valittu Pohjois-Karjalan maakunnalliseksi vuoden kyläksi. Voitto julkistettiin Pohjois-Karjalan maakuntapäivänä 31.8.2019. Rikkaveen kylät edustivat maakuntaansa myös valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa, jonka voittajaksi valittiin Luoma-aho Etelä-Pohjanmaalta.

Rikkaveen kyläyhdistyksen kotisivut