Veva-hanke

Vetovoimainen ja vastaanottava kylä -hanke 2022

Hanke päättyy maaliskuussa 2023.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöt tunnistamaan ja havaitsemaan paremmin yhteiskunnallisen roolinsa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoavina ja vahvistavina yhteisöinä sekä oman ympäristönsä elinvoimaisuutta edistävinä tahoina. Hanke tarjoaa osallisuusvalmennusta ja paikallisia kehittämistyöpajoja kyläyhteisöjen toiminnan brändäämisen sekä vastaanottavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.

Haluamme olla osa hyvinvoivaa maaseutua, joka on vetovoimainen, houkutteleva ja sydämeltään lämmin ja vastaanottava. Nämä asiat ovat myös uuden hankkeemme ytimessä. Veva- vetovoimainen ja vastaanottava kylä -hanke on kahden Leader alueen rahoittama vuodenmittainen hanke, jonka tavoitteena on antaa työkaluja ja tukea kylien osallisuuden edistämiseksi. Tavoitteenamme on luoda elinvoimaisia yhteisöjä, joihin ovat tervetulleita kaikki vauvasta vaariin taustasta ja lähtökohdista riippumatta.

Veva -hanketta rahoittavat Leader ryhmät Aisapari ja Karhuseutu. Hankkeessa työskentelee kaksi osallisuusvalmentajaa, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon ja olemaan kylätoiminnan kehittämisen tukena. Oli sitten haasteena uusien ihmisten mukaan saaminen, tapahtuman laajentaminen tai imagon nostattaminen, Veva -hankkeen kautta saa viestintään ja toimintojen kehittämiseen koulutusta ja neuvontaa. Kollegani kanssa pyrimme olemaan aktiivisesti yhteydessä hankkeen alueella oleviin kyliin ja meihin voi olla aina yhteydessä. Tätä työtä teemme yhdessä.